• Thành ngữ

  all men do not follow in the footsteps of their forbears
  sinh tử bất sinh tâm
  cha mẹ sinh con, trời sinh tính
  Sinh con há dễ sinh lòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X