• Kinh tế

  Lead time : tiến độ
  Reorder level : ngưỡng đặt lại hàng
  Units on hand : sản phẩm lưu kho/sẵn có
  Units on order: sản phẩm theo yêu cầu/đặt trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X