• Kỹ thuật chung

    Bảng chỉ thị màu Rôbinson

    Giải thích EN: An instrument used to determine the color of an oil, such as a lubricating oil, by varying the thickness of an oil column until its color matches a color standard. Giải thích VN: Đây là một thiết bị sử dụng để xác định màu của dầu, ví dụ dầu bôi trơn, bằng cách thay đổi độ dày mỏng của cột dầu cho đến khi màu của nó giống một mẫu màu nào đó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X