• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to bring one's eggs (hogs) to a bad market (to the wrong market)
  làm hỏng việc, làm lỡ việc; hỏng kế hoạch, tính sai

  Xem thêm market

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X