• Idioms

    To go to Cap.St (Cap Saint Jacques) Jacques for a sniff of the briny
    Đi cấp để hứng gió biển

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X