• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to sell the bear's skin before one has caught the bear
  bán da gấu trước khi bắt được gấu; chưa đẻ đã đặt tên

  Xem thêm bear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X