• Idioms

    To take oil to extinguish a fire; to add oil to the flames
    Lửa cháy đổ dầu thêm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X