• Idioms

    To take the responsibility of sth, to accept responsibility for sth
    Chịu trách nhiệm về việc gì

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X