• Hoạt động của Isabella Swan
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Isabella Swan
   Tên thậtViet Thi
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   2 of 2
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   • V15//Currently 3.96/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.0
   Số bình chọn : 140

   How couldn't I? As I used to watching over you everynite when you were sleeping...

   Đã gửi cách đây 5651 ngày
     
     
   avatar
   • V15//Currently 3.96/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.0
   Số bình chọn : 140

   See ya, Bella! ;)

   Đã gửi cách đây 5652 ngày
     
    
   Bạn bè
   1 of 1