• Hoạt động của Linhmoi
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Linhmoi
   Tên thậtlinh moi
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   5 of 5
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : BB8120
   • V15//Currently 4.09/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.1
   Số bình chọn : 149

   Tớ làm như Linh mới chỉ mà không được. Hôm qua đọc sách hướng dẫn mới phát hiện ra nếu giữ phím chữ cái và di chuyển ball đồng thời có thể viết TV dễ dàng cả ở văn bản và tin nhắn. Lính mới làm thử xem 

   Đã gửi cách đây 4570 ngày
     
     
   avatar
   Nick : BB8120
   • V15//Currently 4.09/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.1
   Số bình chọn : 149

   Cảm ơn Lính mới nhá. Để thử xem thế nào? Hy vọng là ổn.

   Đã gửi cách đây 4588 ngày
     
     
   avatar
   Nick : BB8120
   • V15//Currently 4.09/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.1
   Số bình chọn : 149

   Thấy web toàn nói chờ đc 15 ngày, nhưng chắc em nhà mình nằm không cũng chỉ được 3 ngày. Bạn có kinh nghiệm gì cho pin bền không? Chia sẻ cho mình với.

   Đã gửi cách đây 4610 ngày
     
     
   avatar
   Nick : BB8120
   • V15//Currently 4.09/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.1
   Số bình chọn : 149

   Mình mới nhập môn thôi. Có gì nhờ bạn chỉ giúp nhe. Hihi. Trước bạn dùng pin của em ấy được bao lâu?

   Đã gửi cách đây 4610 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Pinnacle
   • V15//Currently 4.74/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.7
   Số bình chọn : 1434

   @Linhmoi: Trả lời câu bạn hỏi: Những quan tâm đặc biệt nào trong quá trình giảng dạy cần lưu ý khi phát triển các tài liệu dùng để đào tạo, để lựa chọn giảng viên và thực hiện chương trình đào tạo? A: What special concerns do we need to focus on during education process in developing documents for training, lecturer selection and education program execution?

   Đã gửi cách đây 4628 ngày