• Hoạt động của ShootingStar2012
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   ShootingStar2012
   Tên thậtShootingStar
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   4 of 4
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   • V15//Currently 4.84/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.8
   Số bình chọn : 1219

   sao xẹt là ai ế?!@ké

   Đã gửi cách đây 3876 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Paono11
   • V15//Currently 4.69/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.7
   Số bình chọn : 949

   mình cũng ko có bí quyết gì, chỉ học nhiều, đọc nhiều, nghe nhiều rồi rút ra được cho bản thân.

   Đã gửi cách đây 3880 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Paono11
   • V15//Currently 4.69/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.7
   Số bình chọn : 949

   TC nourishes/nurtures a lot of ideas for her personal plan. "I would like to launch a program in which going vegetarian is not only encouraged but vegetables should also be consumed more. I'd like to replace meats by vegetables and set a promotion day/event specifically for DL's vegetables. I prefer a muti-faceted approach to farmers to guide them towards planting organic vegetables in order for increasing demands on such products over meats and for bright future of DL's vegetables", said TC.

   Đã gửi cách đây 3880 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Paono11
   • V15//Currently 4.69/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.7
   Số bình chọn : 949

   ý bạn là câu này làm gì đây?

   Đã gửi cách đây 3880 ngày
     
    
   Bạn bè
   2 of 2