• Windows Media Player cannot find the file. If you are trying to play, burn, or sync an item that is in your library, the item might point to a file that has been moved, renamed, or deleted Windows Media Player không thể tìm thấy file này . Nếu bạn đang cố để nghe nhạc , in , hay đồng bộ hóa 1 mục ở trong thư viện nhạc , mục này có thể liên kết tới 1 file đã bị di chuyển , đổi tên hay bị xóa .

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X