1. Demand Draft - also DD, d.d. and D-D
  2. Documentary Draft - also DD
  3. Delivery date - also DELDT
  4. Disablement/denial
  5. Deletion/deletion - also DD
  6. Dimerization/docking

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X