• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  foresight

  Giải thích VN: 1. phương pháp đo lường được tiến hành theo hướng phía trước trên điểm khảo sát mới để tính toán độ cao của . 2. điểm tham chiếu được thực hiện trên điểm khảo sát được thiết lập từ trước để ngắt mạch điện. 3. phương pháp đo trên cọc thủy chuẩn, cọc này đánh dấu độ cao của điểm tại đó cọc không hoạt [[động. ]]

  Giải thích EN: 1. a measurement taken in a forward direction on a new survey point to calculate its elevation.a measurement taken in a forward direction on a new survey point to calculate its elevation.2. a reference point made on a previously established survey point that serves to close a circuit.a reference point made on a previously established survey point that serves to close a circuit.3. a measurement taken on a level rod that indicates the elevation of the point on which the rod is resting.a measurement taken on a level rod that indicates the elevation of the point on which the rod is resting.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X