• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  machinability

  Giải thích VN: Mức độ hoặc cấp độ thể gia công bằng [[máy. ]]

  Giải thích EN: The quality or degree of being machinable.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X