• Kỹ thuật

    プラテン
    Explanation: 電極ダイや位置決め装置などを取り付けて電極加圧力やアプセットカを伝える抵抗溶接機の構成部分。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X