• Kinh tế

    ナックス
    Category: 航空運送
    Explanation: Nippon Automated Cargo Clearance System(貨物通関情報処理システム)の略。輸出入貨物の通関関連業務の迅速化、効率化を目指した官民一体のシステム。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X