• Danh từ

  (Từ cũ, Ít dùng) tên gọi chung viên chức sơ cấp chuyên làm công việc bàn giấy trong bộ máy nhà nước phong kiến
  quan tham, lại nhũng (tng)

  Động từ

  di chuyển ngược chiều với sự di chuyển vừa nói đến trước đó
  kẻ đi người lại
  đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại
  di chuyển trong phạm vi gần, đến chỗ của mình, của người thân quen hoặc những nơi xung quanh mình
  con lại đây với mẹ!
  mời cụ lại nhà
  anh ngồi đây, tôi lại đằng này có chút việc
  từ biểu thị sự lặp, sự tái diễn của một hoạt động vì lí do nào đó thấy là cần thiết
  đập đi xây lại
  điều đó cần phải suy nghĩ lại
  đoạn này nên viết lại
  từ dùng phối hợp với đi trước đó để biểu thị sự lặp, sự tái diễn nhiều lần của cùng một hành động, một hiện tượng hay của hai hành động, hai hiện tượng ngược nhau nhưng thuộc cùng một phạm trù
  đọc đi đọc lại mà vẫn chưa hiểu
  hỏi đi, hỏi lại cặn kẽ
  mấy lần chết đi sống lại
  từ biểu thị tính chất ngược chiều của hoạt động so với một hoạt động khác trước đó (đã nói hoặc đã biết)
  bán lại cái xe
  trả lại tiền thừa
  cãi lại
  từ biểu thị tính chất ngược chiều của một hoạt động hay một quá trình hướng về cái ở đằng sau, cái đã qua, cái ban đầu
  xe lùi lại
  nhớ lại chuyện cũ
  người như trẻ lại
  từ biểu thị hướng của hoạt động nhằm quy tụ về một chỗ hoặc thu nhỏ, thu hẹp phạm vi của hoạt động hay quá trình
  dồn lại thành một đống
  xích lại gần nhau
  nằm co người lại
  từ biểu thị hướng của hoạt động nhằm kìm giữ, kìm hãm, không để cho mở rộng, vận động, phát triển
  gói quần áo lại
  níu lại, không cho đi
  tạm gác việc này lại
  (Khẩu ngữ) từ biểu thị khả năng đối phó được, đối phó có hiệu quả
  đánh không lại
  trở ngược về trạng thái cũ, như trước khi có sự biến đổi
  ăn cho lại sức
  ốm giờ vẫn chưa lại người

  Phụ từ

  từ biểu thị tính chất lặp, tái diễn hay tiếp nối của một hoạt động, một hiện tượng
  trời lại mưa
  bệnh cũ lại tái phát
  đâu lại vào đấy cả
  từ biểu thị hoạt động, tính chất trái với lẽ thường của sự việc, hiện tượng
  đã không biết lại còn cãi
  sao lại nghĩ thế?
  "Hoa tàn mà lại thêm tươi, Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa." (TKiều)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X