• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 01:35, ngày 4 tháng 9 năm 2009 (sử) (khác) Modularization(sửa cấu trúc) (mới nhất)
  • 03:20, ngày 28 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) Acorn(sửa cấu trúc, chưa có thời gian kiểm tra nội dung)
  • 03:08, ngày 28 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) Main-board(sao dạo này nhiều từ bị sửa linh tinh thế??)
  • 11:09, ngày 22 tháng 3 năm 2009 (sử) (khác) Platform(undo) (mới nhất)
  • 16:43, ngày 12 tháng 2 năm 2009 (sử) (khác) Mesopotamia(vớ bở)
  • 13:57, ngày 10 tháng 2 năm 2009 (sử) (khác) Checkup(cấu trúc) (mới nhất)
  • 19:16, ngày 8 tháng 2 năm 2009 (sử) (khác) Pike(Chỉnh) (mới nhất)
  • 19:15, ngày 8 tháng 2 năm 2009 (sử) (khác) Pike(chỉnh)
  • 16:25, ngày 8 tháng 2 năm 2009 (sử) (khác) African(tỉa)
  • 12:47, ngày 28 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Crystal ball(sửa cấu trúc)
  • 16:30, ngày 24 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Carry-on(sửa cấu trúc)
  • 16:29, ngày 24 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Knight(bị phá hoại) (mới nhất)
  • 13:46, ngày 16 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Reduplication(sửa dạng từ)
  • 12:00, ngày 4 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Built(sửa từ)
  • 03:34, ngày 14 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) Dinoflagellate(Thêm từ) (mới nhất)
  • 10:20, ngày 29 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Sunflower(thêm hình)
  • 09:54, ngày 29 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Sunflower(thêm hình)
  • 09:34, ngày 29 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Tulip(thêm hình)
  • 09:08, ngày 29 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Phyllocactus(thêm nghĩa) (mới nhất)
  • 09:05, ngày 29 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Phyllocactus(thêm từ)
  • 08:40, ngày 29 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Ylang-ylang(thêm hình)
  • 08:39, ngày 29 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Sakura(thêm hình)
  • 08:36, ngày 29 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Sakura(thêm nghĩa)
  • 08:34, ngày 29 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Lotus(thêm hình)
  • 08:29, ngày 29 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Daisy(thêm hình)
  • 08:25, ngày 29 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Daisy(thêm hình)
  • 08:19, ngày 29 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Sakura(thêm hình) (mới nhất)
  • 08:13, ngày 29 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Michelia(thêm hình) (mới nhất)
  • 08:06, ngày 29 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Ochna(thêm hình)
  • 09:05, ngày 20 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Rainbow(sửa hình)
  • 09:00, ngày 20 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Rainbow(thêm hình)
  • 08:49, ngày 20 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Rainbow(sửa hình)
  • 08:47, ngày 20 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Rainbow(sửa hình)
  • 01:36, ngày 20 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Coat of arms(thêm nghĩa của từ)
  • 06:05, ngày 11 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Penguin(Sửa tên đề mục)
  • 09:49, ngày 10 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Penguin(thêm hình)
  • 09:17, ngày 10 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Sorcerer(sửa từ chuyển hướng)
  • 09:17, ngày 10 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Sorceress(sửa từ chuyển hướng)
  • 15:09, ngày 2 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Exam(sửa liên kết)
  • 15:27, ngày 18 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Element(sửa phiên âm)
  • 17:08, ngày 17 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Research(sửa từ sai)
  • 08:20, ngày 16 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Wage-rise(sửa từ chuyển hướng)
  • 14:15, ngày 10 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Reiki(thêm mẫu phiên âm)
  • 14:15, ngày 10 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Reiki(thêm mẫu phiên âm)
  • 04:33, ngày 19 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Abuser(sửa mục từ)
  • 02:05, ngày 19 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Bull(sửa nghĩa từ)
  • 09:21, ngày 13 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Hades(Thông dụng)
  • 01:42, ngày 11 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Marquess(Thông dụng)
  • 09:14, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Impermanency(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:14, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Impermanence(Danh từ - đóng góp từ Impermanence tại CĐ Kythuatđóng góp từ Impermanence tại CĐ Kinhte)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X