• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 13:15, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Afghanistan
  • 13:10, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Afghanistan
  • 13:08, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Albania
  • 07:58, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Canada
  • 07:47, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Cameroon
  • 07:41, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Burundi(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/===== {{Phiên âm}} <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông ...)
  • 06:29, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Burkina Faso(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/===== {{Phiên âm}} <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông ...)
  • 06:10, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bulgaria
  • 06:08, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bulgaria
  • 06:01, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Brunei
  • 05:53, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Brazil
  • 11:12, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Botswana(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/===== {{Phiên âm}} <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông ...)
  • 11:02, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bolivia
  • 08:36, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Afghanistan
  • 06:25, ngày 13 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Afghanistan
  • 03:02, ngày 13 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bhutan
  • 02:58, ngày 13 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bhutan(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/===== {{Phiên âm}} <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông ...)
  • 20:29, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Benin
  • 20:21, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Belize
  • 20:00, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Belize
  • 19:52, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Belize(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/===== {{Phiên âm}} <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông ...)
  • 19:23, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Belgium
  • 19:17, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Belarus
  • 19:16, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Belarus
  • 19:15, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Belarus(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/===== {{Phiên âm}} <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông ...)
  • 19:03, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Barbados(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/===== {{Phiên âm}} <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông ...)
  • 18:56, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bangladesh(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/===== {{Phiên âm}} <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông ...)
  • 18:47, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bahrain(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/===== {{Phiên âm}} <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông ...)
  • 18:40, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bahamas
  • 13:16, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Argentina
  • 13:15, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Angola
  • 13:14, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Andorra
  • 13:13, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Algeria
  • 13:12, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Afghanistan
  • 13:11, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Armenia(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/===== {{Phiên âm}} <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông ...)
  • 13:03, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Argentina
  • 12:57, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Angola(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/===== {{Phiên âm}} <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông ...)
  • 12:49, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Algeria
  • 12:48, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Afghanistan
  • 12:37, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Andorra
  • 12:36, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Andorra(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/===== {{Phiên âm}} <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông ...)
  • 12:29, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Algeria
  • 12:20, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Afghanistan
  • 20:25, ngày 11 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Korea
  • 20:25, ngày 11 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Korea
  • 20:23, ngày 11 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Korea
  • 20:13, ngày 11 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Japan
  • 20:03, ngày 11 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) India
  • 20:02, ngày 11 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) India
  • 19:53, ngày 11 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Singapore(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/===== {{Phiên âm}} <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông ...)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X