• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 08:42, ngày 6 tháng 3 năm 2009 (sử) (khác) Clichð(Clichð đổi thành Cliché: sửa lỗi) (mới nhất)
  • 08:42, ngày 6 tháng 3 năm 2009 (sử) (khác) n Cliché(Clichð đổi thành Cliché: sửa lỗi)
  • 17:27, ngày 6 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) n Abandon(sửa)
  • 14:08, ngày 30 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) Sf(sửa nghĩa)
  • 07:11, ngày 15 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) Decision(check)
  • 20:30, ngày 10 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) Marginalise(sửa)
  • 04:16, ngày 10 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) Grand Duchy of Luxembourg(thêm từ mới)
  • 16:10, ngày 9 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) Prospective study(sửa)
  • 08:22, ngày 9 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) JIS(sửa)
  • 11:10, ngày 1 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) Ball and Trunnion U-joint(thêm ảnh)
  • 11:06, ngày 1 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) Ball and Trunnion U-joint(thêm ảnh)
  • 11:02, ngày 1 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) Ball and Trunnion U-joint(thêm ảnh)
  • 10:24, ngày 1 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) ARTS (adaptive restraint technology system)(ARTS (adaptive restraint technology system) đổi thành Adaptive Restraint Technology System): đã có) (mới nhất)
  • 10:24, ngày 1 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) n Adaptive Restraint Technology System(ARTS (adaptive restraint technology system) đổi thành Adaptive Restraint Technology System): đã có)
  • 11:11, ngày 20 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) n Rope(sửa nghĩa từ)
  • 11:09, ngày 20 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Rope(cập nhật nghĩa từ)
  • 23:58, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Cohabitation
  • 09:51, ngày 22 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Antidisestablishmentarianism
  • 15:15, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palm-branch(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:09, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palladianism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:04, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palladian(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:59, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palpal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:18, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Diligence
  • 00:03, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Noob
  • 15:11, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Preserve
  • 15:10, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Preserve(/* /'''<font color="red">pri'sЗ:v</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của)
  • 15:08, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Folklore(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:08, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Russian(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:07, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Stopper(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:43, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Shank(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:57, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Violet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:53, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Laundry(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:07, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Athletic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:45, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Insolence(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:21, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Conventionalise
  • 01:20, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Conventionalise
  • 11:24, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Segar(/'''<font color="red">si'gɑ:</font>'''/)
  • 11:23, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cigar(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:22, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Segar(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:55, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Canzonetta
  • 00:53, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Canzonetta
  • 00:40, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Canzonetta
  • 15:15, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Necessary(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:14, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pagehood(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:11, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pageship(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:53, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fanatically(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:51, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fanaticise(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:39, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fanaticize(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:29, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fanaticism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:52, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Perfection(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X