• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 06:58, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Diet(/'''<font color="red">'daiət</font>'''/)
  • 06:57, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Diet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:44, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) The role of a bank in foreign trade(New page: == Kinh tế == =====Vai trò của ngân hàng trong ngoại thương===== Category: Kinh tế )
  • 08:45, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Try more(New page: == Thông dụng == =====Hãy cố gắng hơn nữa===== =====Hãy cố thử thêm nữa===== Category: Thông dụng )
  • 08:37, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sorry seems to be the hardest word(New page: == Thông dụng == =====Nói lời xin lỗi dường như là điều khó khăn nhất.===== Category: Thông dụng )
  • 08:35, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) WOMAN IN LOVE(New page: == Thông dụng == =====Người phụ nữ đang yêu===== Category: Thông dụng )
  • 01:35, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Dịu dàng(New page: =====/'''<font color="red">sɔft</font>'''/===== == Thông dụng == ===== Tính từ ===== ====soft==== ::giọng dịu dàng ::soft voice ::nhạc êm dịu ::soft music ...)
  • 07:09, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Mystery(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:54, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Mean world(New page: == Thông dụng == '''Thế gian hiểm ác''' Category: Thông dụng )
  • 06:52, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sensitve(Thông dụng)
  • 06:51, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sensitve(New page: == Thông dụng == '''Tính từ:''' ''' 1. có cảm giác, (thuộc) cảm giác, dễ cảm, dễ cảm động, dễ cảm xúc; nhạy cảm''' ''' sensitive to cold: dễ b...)
  • 04:46, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Steambath(New page: == Thông dụng == '''tắm hơi''' Category: Thông dụng )
  • 09:33, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) United States(New page: == Quốc gia == '''Còn gọi là USA hay The United State of America: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ''' '''Tên gọi thông dụng: Mỹ''' '''Thủ đô: Washington, D.C.''' '''Chín...)
  • 09:16, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Republic of Korea(New page: == Quốc gia == '''Đại Hàn Dân Quốc''' '''Thủ đô: Seoul (Hán Thành)''' '''Chính phủ: Cộng Hòa''' '''Diện tích: 99,392 km²''' '''Dân số: 48.422.644 ng...)
  • 09:04, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Greenland(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:45, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Keep track of(New page: == thông dụng == '''theo dõi''' Category: thông dụng )
  • 02:09, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Hometown(New page: == Thông dụng == '''quê nhà''' Category: Thông dụng )
  • 09:50, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Love to be loved by you(New page: '''yêu để được em/anh yêu''')
  • 05:29, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Macau(New page: '''Đặc khu hành chính Ma Cao nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa - Còn gọi là Macau hay Macao''' '''Chính phủ: Trưởng Đặc khu (Chief Executive)''' '''Diện tích:...)
  • 02:06, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Netherlands(Hà Lan)
  • 02:05, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) n Netherlands(Hà Lan)
  • 02:05, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Netherlands(Hà Lan)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X