• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 16:07, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Pakistan('''<font color="red">/,pa: ki'sta:n/</font>''')
  • 16:06, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Cuba(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:49, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Finland
  • 15:24, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Finland(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 14:39, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jordan(đóng góp từ Jordan tại CĐ Kythuatđóng góp từ Jordan tại CĐ Kinhte)
  • 14:31, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Denmark(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:21, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Russia(đóng góp từ Russia tại CĐ Kythuatđóng góp từ Russia tại CĐ Kinhte)
  • 14:21, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Russia(đóng góp từ Russia tại CĐ Kythuatđóng góp từ Russia tại CĐ Kinhte)
  • 14:15, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Russia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:11, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Australia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:06, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Scotland(đóng góp từ Scotland tại CĐ Kythuatđóng góp từ Scotland tại CĐ Kinhte)
  • 13:58, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Scotland(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:55, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Georgia(Quốc gia - đóng góp từ Georgia tại CĐ Kythuatđóng góp từ Georgia tại CĐ Kinhte)
  • 13:50, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Norway(đóng góp từ Norway tại CĐ Kythuatđóng góp từ Norway tại CĐ Kinhte)
  • 13:40, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Norway(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:39, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Mexico(đóng góp từ Mexico tại CĐ Kythuatđóng góp từ Mexico tại CĐ Kinhte)
  • 13:36, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Mexico(<font color=red>/'meksikəʊ/</font>)
  • 13:36, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Mexico(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 13:34, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Turkey(đóng góp từ Turkey tại CĐ Kythuatđóng góp từ Turkey tại CĐ Kinhte)
  • 13:27, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Iceland(đóng góp từ tại CĐ Kythuatđóng góp từ tại CĐ Kinhte)
  • 13:25, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Iceland(đóng góp từ tại CĐ Kythuatđóng góp từ tại CĐ Kinhte)
  • 13:17, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Iceland(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:57, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Puppy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:52, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) In effect(New page: ===Thông dụng=== *'''Trên thực tế''') (mới nhất)
  • 19:35, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) United states(đóng góp từ United states tại CĐ Kythuatđóng góp từ United states tại CĐ Kinhte)
  • 19:34, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) United states(đóng góp từ United states tại CĐ Kythuatđóng góp từ United states tại CĐ Kinhte)
  • 19:30, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) United states(đóng góp từ United states tại CĐ Kythuatđóng góp từ United states tại CĐ Kinhte)
  • 19:15, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Canada(đóng góp từ Canada tại CĐ Kythuatđóng góp từ Canada tại CĐ Kinhte)
  • 19:12, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Canada(đóng góp từ Canada tại CĐ Kythuatđóng góp từ Canada tại CĐ Kinhte)
  • 19:07, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Mongolia(đóng góp từ Mongolia tại CĐ Kythuatđóng góp từ Mongolia tại CĐ Kinhte)
  • 19:06, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Mongolia(đóng góp từ Mongolia tại CĐ Kythuatđóng góp từ Mongolia tại CĐ Kinhte)
  • 18:03, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Malaysia(đóng góp từ Malaysia tại CĐ Kythuatđóng góp từ Malaysia tại CĐ Kinhte)
  • 18:02, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Malaysia(đóng góp từ Malaysia tại CĐ Kythuatđóng góp từ Malaysia tại CĐ Kinhte)
  • 17:54, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Chile(đóng góp từ Chile tại CĐ Kythuatđóng góp từ Chile tại CĐ Kinhte)
  • 17:50, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Venezuela(đóng góp từ Venezuela tại CĐ Kythuatđóng góp từ Venezuela tại CĐ Kinhte)
  • 17:45, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Paraguay(đóng góp từ Paraguay tại CĐ Kythuatđóng góp từ Paraguay tại CĐ Kinhte)
  • 17:44, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Paraguay(đóng góp từ Paraguay tại CĐ Kythuatđóng góp từ Paraguay tại CĐ Kinhte)
  • 17:38, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Uruguay(đóng góp từ Uruguay tại CĐ Kythuatđóng góp từ Uruguay tại CĐ Kinhte)
  • 17:34, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Uruguay(đóng góp từ Uruguay tại CĐ Kythuatđóng góp từ Uruguay tại CĐ Kinhte)
  • 17:30, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Colombia(đóng góp từ Colombia tại CĐ Kythuatđóng góp từ Colombia tại CĐ Kinhte)
  • 16:55, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Pakistan
  • 16:53, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Pakistan
  • 16:51, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Pakistan
  • 15:59, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Pakistan(đóng góp từ Pakistan tại CĐ Kythuatđóng góp từ Pakistan tại CĐ Kinhte)
  • 15:54, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Nepal(đóng góp từ Nepal tại CĐ Kythuatđóng góp từ Nepal tại CĐ Kinhte)
  • 15:39, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Peru(đóng góp từ Peru tại CĐ Kythuatđóng góp từ Peru tại CĐ Kinhte)
  • 13:12, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Cuba(đóng góp từ Cuba tại CĐ Kythuatđóng góp từ Cuba tại CĐ Kinhte)
  • 11:04, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Brunei(đóng góp từ Brunei tại CĐ Kythuatđóng góp từ Brunei tại CĐ Kinhte)
  • 11:01, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Chile(đóng góp từ Chile tại CĐ Kythuatđóng góp từ Chile tại CĐ Kinhte)
  • 10:58, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Brazil(đóng góp từ Brazil tại CĐ Kythuatđóng góp từ Brazil tại CĐ Kinhte)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X