• Của 127.0.0.1 (Thảo luận | Block log | Nhật trình)
  Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Tabling(New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Việc lập biểu; bảng===== =====Vải làm khăn bàn; khăn bàn khăn ăn nói chung===== =====(kiến trúc) cooc nie; thàn...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Boiler-plating(New page: == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự lập bản mẫu=====)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Cost estimating(New page: == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự lập bản dự toán===== =====sự nghiên cứu giá cả===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa ...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Safety fitting(New page: == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự lắp an toàn (hệ nước nóng)===== =====sự lắp ráp an toàn (nhà)===== == Tham khảo chung == ...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Insertion component(New page: == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự lắp (vào)===== =====thành phần lắp vào===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affilia...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Face mounting(New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự lắp (theo) mặt đầu===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa....)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Flange mounting(New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự lắp (theo) mặt bích===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Step-by-step assembling(New page: == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự lắp (theo) giai đoạn===== =====sự lắp từng bước===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Progressive assembly(New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự lắp (theo) dây truyền===== =====sự lắp di động===== == Tham khảo chung == *[http://usase...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) General assembly(New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Đại hội đồng===== ::GeneralỵAssembly of UnitedỵNations ::Đại hội đồng Liên hợp quốc == Từ đi...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Superposed graph(New page: == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====đồ hình chồng chất===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Anchored graphics(New page: == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====đồ hình bị neo===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstg...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bit-mapped graphic(New page: == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====đồ hình ánh xạ bit===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=f...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fin defectiveness(New page: == Từ điển Điều hòa không khí== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====độ hiệu quả cánh===== == Tham khảo chung == *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=fin%20de...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Colour correction(New page: == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====độ hiệu chỉnh màu===== =====sự hiệu chỉnh màu===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Practicability(New page: ==Từ điển thông dụng== Cách viết khác practicableness ===Danh từ=== =====Tính khả thi, tính thực hiện được, tính thực hành được===== =====Tình tr...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bleed off(New page: == Từ điển Dệt may== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====thoi màu===== == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự tháo từ từ nước===== == Từ ...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Silt grade(New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====độ hạt phù sa===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Apro...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Sediment grade(New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====độ hạt phù sa===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Apro...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Graininess(New page: ==Từ điển thông dụng== Xem grainy == Từ điển Hóa học & vật liệu== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====tính có hạt===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ==...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fineness modulus(New page: == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====môdun độ hạt===== =====môđun độ mịn===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== ...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Particle detection(New page: == Từ điển Vật lý== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự phát hiện hạt===== == Từ điển Điều hòa không khí== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====dò hạt===== =...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Internal absorptance(New page: == Từ điển Điều hòa không khí== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====độ hấp thụ trong===== == Tham khảo chung == *[http://mathworld.wolfram.com/search/?query=internal%2...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Negative absorption(New page: == Từ điển Điều hòa không khí== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====độ hấp thụ âm=====)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Absorption(New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự hút, sự hút thu===== =====Sự say mê, miệt mài, sự mê mải===== == Từ điển Xây d...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Absorptiometry(New page: == Từ điển Điều hòa không khí== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====đo hấp thụ===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====phép đo độ h...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Attractiveness(New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự hút===== =====Sự thu hút, sự hấp dẫn, sự lôi cuốn, sự quyến rũ, sự duyên dáng===== == Từ điển Toán...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hysteresis loss(New page: == Từ điển Điều hòa không khí== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====độ hao tán do trễ===== =====tổn hao do trễ===== == Từ điển Điện== ===Nghĩa chuyên ngàn...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Energy loss(New page: == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====hao mất năng lượng===== =====sự mất năng lượng===== == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Wearability(New page: == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====độ hao mòn===== =====tính chịu được mòn===== =====tính hao mòn=====)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Base plate of crossing(New page: == Từ điển Giao thông & vận tải== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bản đệm thép tâm ghi===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.g...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Plate, Switch(New page: == Từ điển Giao thông & vận tải== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bản đệm thép lưỡi ghi===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noa...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heel baseplate(New page: == Từ điển Giao thông & vận tải== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bản đệm thép gót ghi=====)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Switch base plate(New page: == Từ điển Giao thông & vận tải== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bản đệm thép tâm phân rẽ===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== ==...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Crossing base plate(New page: == Từ điển Giao thông & vận tải== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bản đệm thép tâm phân rẽ===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== ==...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Base plate of points(New page: == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bản đệm thép ghi===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproje...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Plate, Turned up tie(New page: == Từ điển Giao thông & vận tải== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bản đệm thép gập mép=====)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Plate, Single shoulder tie(New page: == Từ điển Giao thông & vận tải== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bản đệm thép có gờ (ở phía vai đường)=====)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Switch plate(New page: == Từ điển Giao thông & vận tải== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bản đệm lưỡi ghi===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bảng ...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bearing pad(New page: == Từ điển Vật lý== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====đệm tựa===== =====lớp đệm tựa===== == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bản đệ...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Tie pad(New page: == Từ điển Giao thông & vận tải== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bản đệm đàn hồi===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Plate, Twin tie(New page: == Từ điển Giao thông & vận tải== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bản đệm chung (dùng chung cho hai ray kề nhau)===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damping pad(New page: == Từ điển Điện tử & viễn thông== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bàn đệm chống ẩm=====)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Blotter(New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Bàn thấm===== =====(thương nghiệp) sổ nháp===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bàn...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Night(New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Đêm, tối, cảnh tối tăm===== ::the whole night ::suốt đêm, cả đêm ::by [[n...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heel post(New page: == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bản đế sau===== ''Giải thích EN'': A post serving as the support for hinges of...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Welding bench(New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bàn để hàn===== =====bàn hàn===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nw...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Prothesis(New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====(tôn giáo) bàn để đồ lễ===== =====(ngôn ngữ học) (như) prosthesis===== == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuy...)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Dead pedal(New page: == Từ điển Ô tô== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bàn để chân=====)
  • 04:17, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Base plate(New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bản đồ thực địa gốc===== == Từ điển Giao thông & vận tải== ===Nghĩa chuyên ngành=== ...)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X