• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 20) (Older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 07:56, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Proudest(Redirecting to Proud) (mới nhất)
  • 07:56, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Proud(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 07:54, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Peacock(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 07:54, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Block(khối)
  • 07:50, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Vain(Tính từ)
  • 07:40, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Stereo(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 07:10, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Survey(Trắc đạc (bằng lượng giác học..))
  • 07:09, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Survey(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 07:08, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Block(Nghĩa chuyên ngành)
  • 07:07, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Opinion(Sự đánh giá; ( + phủ định) sự đánh giá cao)
  • 07:06, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Block(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 07:05, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Carpet(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 07:03, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Foot(Cấu trúc từ)
  • 07:02, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Foot(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 06:59, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Cylinder(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 06:57, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Master(Hiệu trưởng (một số trường đại học))
  • 06:51, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Selection(Người (vật) được chọn lựa; số lượng các khoản được chọn lựa)
  • 06:51, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Head-master(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 06:47, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Complete(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 06:46, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Selection(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 20) (Older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X