• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 500) (Older 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 08:18, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Cộng đồng
  • 08:14, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Thêm nghĩa mới cho từ(New page: Là việc thêm nghĩa mới cho các từ. Khi bạn thấy một từ nào đó trên Baamboo Tra Từ còn thiếu nghĩa mà bạn biết, bạn hãy bổ sung nghĩa đó cho từ b...)
  • 08:13, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Đặt link cho từ(New page: Trên Baamboo Tra Từ, chúng tôi khuyến khích các bạn đặt link cho các từ tiếng anh trên từ điển Anh - Việt. Việc đặt link cho các từ tiếng anh trên t...)
  • 08:11, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Từ chưa được chuyển hướng
  • 07:28, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) MediaWiki:Sidebar
  • 05:05, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Thành viên:TDT(New page: TDT khi thêm từ mới chỉ cần ghi Kinh tế là đủ rùi bạn nhé, không cần ghi là Từ điển Kinh tế nữa. Thanks bạn !) (mới nhất)
  • 06:03, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) n Practice(đã hủy sửa đổi của 118.71.11.19, quay về phiên bản của Ami 150190)
  • 16:04, ngày 20 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Maenadic(/'''<font color="red">mi'nædik</font>'''/)
  • 08:55, ngày 18 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Thể loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh(Chuyển tất cả nội dung khỏi trang) (mới nhất)
  • 04:05, ngày 16 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Thời sự
  • 11:24, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) MediaWiki:Sidebar
  • 02:28, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Từ điển Anh - Việt:Chào mừng người mới đến
  • 02:19, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Platoon(/'''<font color="red">plə'tu:n</font>'''/)
  • 10:17, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Thời sự
  • 03:54, ngày 10 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) n Hello(đã hủy sửa đổi của 117.5.64.241, quay về phiên bản của Ami 150190)
  • 02:55, ngày 8 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) (be(Redirecting to Be) (mới nhất)
  • 15:42, ngày 7 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Fco(Văn phòng đối ngoại và khối thịnh vượng chung của Anh ( Foreign and Commonwealth Office))
  • 07:21, ngày 7 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Affright(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 07:17, ngày 7 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Tiêu bản:Phiên âm
  • 07:08, ngày 7 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Tiêu bản:Phiên âm
  • 07:00, ngày 7 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Tiêu bản:Phiên âm(New page: {|style="background:#E9F7FC;color:red" |- | style="background:red" |a || Bài viết này cần được bổ sung '''phiên âm''' .Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phi...)
  • 03:14, ngày 5 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Headquater
  • 03:14, ngày 5 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Headquater
  • 03:13, ngày 5 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Headquater(New page: =====['hed'kwɔ:təz]===== ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== *viết tắt là HQ, động từ theo sau có thể ở số ít hoặc số nhiều =====Địa điểm từ ...)
  • 02:16, ngày 5 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) (against)(Redirecting to Against) (mới nhất)
  • 02:11, ngày 5 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) All forget(All forget đổi thành Leave qua đổi hướng: lùi lại) (mới nhất)
  • 02:11, ngày 5 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) n Leave(All forget đổi thành Leave qua đổi hướng: lùi lại)
  • 08:56, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) (hold)(Redirecting to Hold) (mới nhất)
  • 08:55, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Sb)(Redirecting to Somebody) (mới nhất)
  • 08:42, ngày 3 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Absolute total loss
  • 07:24, ngày 3 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Banana(Quả chuối)
  • 02:20, ngày 2 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Words of mouth marketing
  • 02:10, ngày 30 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Ferry
  • 02:10, ngày 30 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Demand(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 02:09, ngày 30 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Suspend(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 02:09, ngày 30 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Ferry(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 03:11, ngày 29 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thời sự
  • 02:20, ngày 29 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thảo luận:Tag(Thảo luận) (mới nhất)
  • 04:20, ngày 28 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thời sự
  • 16:19, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) You(Đề mụcLiên kếtLiên kết)
  • 16:18, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) You(Tham khảo chung)
  • 02:20, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Multiply(hình thái từ)
  • 02:18, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Multiplied(Redirecting to Multiply) (mới nhất)
  • 02:18, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Young's(Redirecting to Young) (mới nhất)
  • 02:17, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Denoted(Redirecting to Denote) (mới nhất)
  • 02:16, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Denote(Bao hàm (nghĩa))
  • 02:14, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Denotes(Redirecting to Denote) (mới nhất)
  • 02:14, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Denoting(Redirecting to Denote) (mới nhất)
  • 09:29, ngày 26 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Lịch sử từ
  • 09:28, ngày 26 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Lịch sử từ(Xem lịch sử từ)
  • 09:27, ngày 26 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Lịch sử từ
  • 09:24, ngày 26 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Lịch sử từ(New page: Mọi sửa đổi thực hiện tại BaamBoo Tra Từ đều được lưu vào '''lịch sử trang'''. Nghĩa là mọi đóng góp của bạn sẽ không bao giờ bị mất, d...)
  • 09:22, ngày 26 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Từ điển Anh - Việt:Trợ giúp
  • 09:21, ngày 26 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Từ điển Anh - Việt:Trợ giúp
  • 04:56, ngày 24 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Darning wool(Nghĩa chuyên ngành)
  • 04:55, ngày 24 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Darning wool(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 16:57, ngày 23 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Excited(/* /'''<font color="red">ɪkˈsaɪtɪd</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm củ)
  • 16:57, ngày 23 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Visit(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 16:52, ngày 23 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Uncle(/* /'''<font color="red">OnClo</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của he)
  • 07:04, ngày 22 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thảo luận Thành viên:Ndn0311(mới nhất)
  • 02:16, ngày 22 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thảo luận Thành viên:Ndn0311
  • 01:58, ngày 22 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thảo luận Thành viên:KyoRin(mới nhất)
  • 16:29, ngày 21 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thời sự
  • 15:38, ngày 21 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thảo luận Thành viên:123.18.218.27(New page: Bạn thay phần phiên âm mình có cho dòng chữ đỏ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện" là ok bạn ah, không cần quan tâm đến phần đuôi đằng sau đâ...) (mới nhất)
  • 15:29, ngày 21 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Engineer(/* /'''<font color="red">eng gin nia</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help l)
  • 15:29, ngày 21 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Engineer(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 14:08, ngày 21 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Babyaction co len(mới nhất)
  • 12:53, ngày 21 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thảo luận Thành viên:Vuonglinh286(New page: Mình thấy bạn đang thêm phần phiên âm. Chỉ cần thay thế phiên âm bạn có vào phần "Phiên âm ...hoàn thiện" là được bạn ah) (mới nhất)
  • 12:51, ngày 21 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Threaten
  • 12:49, ngày 21 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) n Từ điển Anh - Việt:Trang đầu(đã hủy sửa đổi của 123.22.58.181, quay về phiên bản của Minhnt)
  • 08:57, ngày 21 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Fee(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /fi:/ phần phiên)
  • 15:00, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thời sự
  • 14:59, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thời sự
  • 10:19, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Mean
  • 06:22, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (from(Redirecting to From) (mới nhất)
  • 06:21, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Provinces(Redirecting to Province) (mới nhất)
  • 06:20, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Builder's(Redirecting to Builder) (mới nhất)
  • 06:20, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (over)(Redirecting to Over) (mới nhất)
  • 06:20, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (a)(Redirecting to A) (mới nhất)
  • 06:19, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (into)(Redirecting to Into) (mới nhất)
  • 06:19, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Ores(Redirecting to Ore) (mới nhất)
  • 06:18, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Sensors(Redirecting to Sensor) (mới nhất)
  • 06:18, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Droplets(Redirecting to Droplet) (mới nhất)
  • 06:13, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Australia(New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Nước Úc===== Category:Từ điển thông dụng)
  • 06:12, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Maintains(Redirecting to Maintain) (mới nhất)
  • 06:11, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Paris(New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== * Thủ đô của nước Pháp * Kinh đô ánh sáng * Kinh đô thời trang Category:Từ điển thông dụng)
  • 06:10, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Reservoirs(Redirecting to Reservoir) (mới nhất)
  • 06:10, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Portions(Redirecting to Portion) (mới nhất)
  • 06:10, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (out(Redirecting to Out) (mới nhất)
  • 06:09, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Compared(Redirecting to Compare) (mới nhất)
  • 06:09, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Seller's(Redirecting to Seller) (mới nhất)
  • 06:09, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Africa;(Redirecting to Africa) (mới nhất)
  • 06:08, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Targets(Redirecting to Target)
  • 06:08, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (about(Redirecting to About) (mới nhất)
  • 04:43, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Window(Từ điển Toán & tin)
  • 04:42, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Window(Từ điển Toán & tin)
  • 04:41, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Widows(Redirecting to Window) (mới nhất)
  • 04:40, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Tree;(Redirecting to Tree) (mới nhất)
  • 04:40, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Fancy(Nuôi (súc vật) làm cảnh, trồng (cây) làm cảnh)
  • 04:38, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) It;(Redirecting to It) (mới nhất)
  • 04:36, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (something)(Redirecting to Something) (mới nhất)
  • 04:35, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thành viên:Admin(New page: Admin :)) (mới nhất)
  • 04:35, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Sneak((thông tục) ăn cắp, lấy trộm, xoáy, lén lấy (thường) không được phép)
  • 04:34, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Weigh somebody/something down(Thành Ngữ)
  • 04:33, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Slobber over somebody/something(Thành Ngữ)
  • 04:33, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) On top of somebody/something(Thành Ngữ)
  • 04:31, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Plague((thông tục) nguyên nhân gây ra khó chịu, điều tệ hại; người gây tai hại, vật gây tai hại)
  • 04:31, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) No thanks to somebody/something(Thành Ngữ)
  • 04:30, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Tuppence(Như twopence)
  • 04:29, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Not be a patch on somebody/something(Thành Ngữ)
  • 04:28, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Trust in somebody/something(Thành Ngữ)
  • 04:28, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Shame(( a shame) (thông tục) điều ân hận; điều hối tiếc)
  • 04:28, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Reserve(Duy trì (một quyền lực cụ thể nào đó))
  • 04:27, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Have no truck with somebody/something(Thành Ngữ)
  • 04:23, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Piss(Nước tiểu; sự đi tiểu)
  • 04:22, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Mess(Làm rối; làm bẩn; làm hỏng)
  • 04:22, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) To winkle somebody/something out (of something)(Thành Ngữ)
  • 04:20, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Second only to somebody/something(Thành Ngữ)
  • 04:20, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) To walk away from somebody/something(Thành Ngữ)
  • 04:18, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Weigh((thể dục,thể thao) được cân sau khi đua (dô kề))
  • 04:17, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Weighs(Redirecting to Weigh) (mới nhất)
  • 04:17, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Weighs(Redirecting to Weighs)
  • 04:16, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) To turf somebody/something out (of something)(Thành Ngữ)
  • 04:14, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) To thumb one's nose at somebody/something(Thành Ngữ)
  • 04:11, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) To talk somebody/something up(Thành Ngữ)
  • 04:11, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) To take a shine to somebody/something(Thành Ngữ)
  • 03:58, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) To take a fancy to somebody/something(Thành Ngữ)
  • 03:58, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) To keep/lose track of somebody/something(Thành Ngữ)
  • 03:57, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) For the sake of somebody/something(Thành Ngữ)
  • 03:57, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) To have a thing about somebody/something(Thành Ngữ)
  • 03:55, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Keep a tight rein on somebody/something(Thành Ngữ)
  • 03:55, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Wish somebody/something well/ill(Thành Ngữ)
  • 03:45, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Fuel(V.(fuelled, fuelling; US fueled, fueling) 1 tr. supply with fuel.2 tr. sustain or inflame (an argument, feeling, etc.) (drinkfuelled his anger).)
  • 03:41, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (to)(Redirecting to To) (mới nhất)
  • 03:41, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (to)(Redirecting to TO)
  • 03:40, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (on(Redirecting to On) (mới nhất)
  • 03:40, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Analyzing(Redirecting to Analyse)
  • 03:40, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Maps(Redirecting to Map) (mới nhất)
  • 03:39, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (get)(Redirecting to Get) (mới nhất)
  • 03:39, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Water;(Redirecting to Water) (mới nhất)
  • 03:38, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Phases(Redirecting to Phase) (mới nhất)
  • 03:38, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Creates(Redirecting to Create) (mới nhất)
  • 03:38, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Creates(Redirecting to Creat)
  • 03:37, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Rods(Redirecting to Rod) (mới nhất)
  • 03:37, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (on)(Redirecting to On) (mới nhất)
  • 03:37, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Varnishes(Redirecting to Varnish) (mới nhất)
  • 03:36, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Varnishes(Redirecting to Varnishe)
  • 03:26, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) System's(Redirecting to System) (mới nhất)
  • 03:26, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Arches(Redirecting to Arche)
  • 03:26, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) It!(Redirecting to It) (mới nhất)
  • 03:25, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (in)(Redirecting to In) (mới nhất)
  • 03:24, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Includes(Redirecting to Include) (mới nhất)
  • 03:24, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) DataBase(Redirecting to Database) (mới nhất)
  • 03:23, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Ions(Redirecting to Ion) (mới nhất)
  • 03:23, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) To)(Redirecting to To) (mới nhất)
  • 03:23, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (for)(Redirecting to For) (mới nhất)
  • 03:22, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (throw)(Redirecting to Throw) (mới nhất)
  • 03:06, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (have)(Redirecting to Have) (mới nhất)
  • 03:06, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (keep)(Redirecting to Keep) (mới nhất)
  • 03:05, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) In)(Redirecting to In) (mới nhất)
  • 03:02, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Something;(Redirecting to Something) (mới nhất)
  • 03:01, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (of)(Redirecting to Of) (mới nhất)
  • 03:00, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Of)(Redirecting to Of) (mới nhất)
  • 03:00, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Coils(Redirecting to Coil)
  • 03:00, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Fuels(Redirecting to Fuel)
  • 02:59, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (up)(Redirecting to Up) (mới nhất)
  • 02:59, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Transmits(Redirecting to Transmit) (mới nhất)
  • 01:47, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) At)(Redirecting to At) (mới nhất)
  • 01:46, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) With)(Redirecting to With) (mới nhất)
  • 01:45, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Dragon(Con rồng)
  • 01:45, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Ostriches(Redirecting to Ostrich) (mới nhất)
  • 01:44, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Ostrich((động vật học) đà điểu Châu phi)
  • 01:44, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Ostrich((động vật học) đà điểu Châu phi)
  • 01:42, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Camel(Lạc đà)
  • 01:41, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Beach(Bãi biển)
  • 01:38, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) You!(Redirecting to You) (mới nhất)
  • 01:38, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (in(Redirecting to In) (mới nhất)
  • 01:38, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) To...(Redirecting to To) (mới nhất)
  • 01:37, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (for(Redirecting to For) (mới nhất)
  • 01:36, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (the)(Redirecting to The) (mới nhất)
  • 01:36, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Motions(Redirecting to Motion) (mới nhất)
  • 01:36, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (be)(Redirecting to Be) (mới nhất)
  • 01:35, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (take)(Redirecting to Take) (mới nhất)
  • 01:35, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (go)(Redirecting to Go) (mới nhất)
  • 01:35, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (the(Redirecting to The) (mới nhất)
  • 01:35, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (at(Redirecting to At) (mới nhất)
  • 01:34, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (with)(Redirecting to With) (mới nhất)
  • 01:34, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Detects(Redirecting to Detect) (mới nhất)
  • 01:34, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Pressures(Redirecting to Pressure) (mới nhất)
  • 01:33, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Somebody)(Redirecting to Somebody) (mới nhất)
  • 01:33, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Operates(Redirecting to Operate) (mới nhất)
  • 01:33, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (with(Redirecting to With) (mới nhất)
  • 01:33, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Of...(Redirecting to Of) (mới nhất)
  • 01:32, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (of(Redirecting to Of) (mới nhất)
  • 01:32, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Currents(Redirecting to Current) (mới nhất)
  • 01:32, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Prevents(Redirecting to Prevent) (mới nhất)
  • 01:31, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) That...(Redirecting to That) (mới nhất)
  • 01:31, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (to(Redirecting to To) (mới nhất)
  • 01:30, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (upon)(Redirecting to Upon) (mới nhất)
  • 01:30, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Determines(Redirecting to Determine) (mới nhất)
  • 01:29, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Temperatures(Redirecting to Temperature) (mới nhất)
  • 01:28, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Wish somebody/something on somebody(Thành Ngữ)
  • 01:27, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Victims(Redirecting to Victim) (mới nhất)
  • 01:21, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Others'(Redirecting to Other) (mới nhất)
  • 01:20, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (come)(Redirecting to Come) (mới nhất)
  • 01:20, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Secures(Redirecting to Secure) (mới nhất)
  • 01:20, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Angels(Redirecting to Angel) (mới nhất)
  • 01:19, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) (about)(Redirecting to About) (mới nhất)
  • 01:16, ngày 20 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Something)(Redirecting to Something) (mới nhất)
  • 08:00, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thời sự
  • 07:58, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Threes(Redirecting to Three) (mới nhất)
  • 07:57, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Wrongs(Redirecting to Wrong) (mới nhất)
  • 07:56, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Rifled(Redirecting to Rifle)
  • 07:56, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Languages(Redirecting to Language) (mới nhất)
  • 07:55, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Phát âm(Redirecting to Baamboo Tratu A-V:Phát âm) (mới nhất)
  • 07:55, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Serves(Redirecting to Serve) (mới nhất)
  • 07:54, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Restricting(Redirecting to Restrict) (mới nhất)
  • 07:53, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Descriptions(Redirecting to Description) (mới nhất)
  • 07:51, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) AT&T 5ESS(Redirecting to Administrative Module (AT&T5ESS) (AM)) (mới nhất)
  • 07:50, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) MMU(Redirecting to MMU (memory management unit)) (mới nhất)
  • 07:49, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) LUCB(Redirecting to LUCB (logical unit control block)) (mới nhất)
  • 07:48, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) LU(Redirecting to Logical unit) (mới nhất)
  • 07:47, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) AT&T(Redirecting to AT&T (American Telephone and Telegraph Company)) (mới nhất)
  • 07:47, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) ISDN(Redirecting to ISDN (Integrated Service Digital Network)) (mới nhất)
  • 07:45, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) n IS4(US)(Redirecting to Information Separator Four (Unit Separator) (IS4 (US))) (mới nhất)
  • 07:45, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Francs(Redirecting to Franc) (mới nhất)
  • 07:44, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Gmile(Redirecting to Mile) (mới nhất)
  • 07:44, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) DAIS(Redirecting to Data Avionics Information System (DAIS)) (mới nhất)
  • 07:44, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) DSU(Redirecting to DSU (Data Service Unit)) (mới nhất)
  • 07:43, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) HDSL(Redirecting to High-data-rate Digital Subscriber Line (HDSL)) (mới nhất)
  • 07:43, ngày 19 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) ILU(Redirecting to ILU (initiating logical unit)) (mới nhất)
  • 04:22, ngày 17 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Carnival
  • 15:41, ngày 15 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thành viên:Nothingtolose(Undo revision 392559 by Smiling face (Talk))
  • 13:22, ngày 15 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Bullshitted(Redirecting to Bullshit) (mới nhất)
  • 13:19, ngày 15 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) n Undefined(đã hủy sửa đổi của 118.68.74.125, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 13:14, ngày 15 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Parallels(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 13:04, ngày 15 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Apologized(Redirecting to Apologize) (mới nhất)
  • 12:54, ngày 15 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Enemy's(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 12:52, ngày 15 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Parallely(Redirecting to Parallel) (mới nhất)
  • 12:50, ngày 15 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Parallely(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 04:47, ngày 15 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thời sự
  • 13:12, ngày 14 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thời sự
  • 07:50, ngày 14 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thời sự
  • 04:33, ngày 12 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Element(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 09:54, ngày 11 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Paper(Danh từ)
  • 09:33, ngày 11 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Nonconducting(Chuyển tất cả nội dung khỏi trang)
  • 09:33, ngày 11 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Accreting(Redirecting to Accrete) (mới nhất)
  • 07:16, ngày 11 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thành viên:Justmyluck.10(New page: Hỗ trợ viên của cộng đồng BaamBoo Tra Từ :)) (mới nhất)
  • 05:20, ngày 11 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thời sự
  • 03:08, ngày 11 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Like(Danh từ)
  • 08:05, ngày 10 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) n Thời sự(Đã khóa Thời sự [edit=sysop:move=sysop])
  • 08:04, ngày 10 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thời sự
  • 07:52, ngày 10 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Annual general meeting
  • 07:08, ngày 10 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Fine(Đẹp, xinh, bảnh)
  • 04:21, ngày 10 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Tongue(Danh từ)
  • 04:20, ngày 10 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Tongue(Ngắt âm (sáo, kèn...) bằng lưỡi)
  • 04:12, ngày 10 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Tongue(Danh từ)
  • 04:09, ngày 10 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Slip(Lỡ lầm, mắc lỗi (vì vô ý))
  • 04:00, ngày 10 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Slip(Nội động từ)
  • 03:59, ngày 10 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Slip(Bản in thử)
  • 15:14, ngày 9 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thành viên:Nothingtolose(New page: Thành viên tích cực nhất cộng đồng BaamBoo Tra Từ :))
  • 04:58, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Promote(Từ điển Kinh tế)
  • 07:57, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) ALTA VISTA
  • 07:21, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Variables(Từ điển Toán & Tin)
  • 03:38, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Account statement(Giải nghĩa chung)
  • 03:33, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Account statement
  • 03:30, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Aging schedule(Giải nghĩa chung)
  • 03:30, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Aging schedule(Tham khảo chung)
  • 03:30, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Aging schedule
  • 03:26, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Sector fund(Nguồn khác)
  • 03:25, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Baamboo Tratu P-V:Trợ giúp
  • 17:00, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thảo luận Thành viên:Ami 150190(New page: Chú ý cách redirect nhé Ami)
  • 16:51, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Arrays(Redirecting to Array) (mới nhất)
  • 16:49, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Competed(Redirecting to Compete) (mới nhất)
  • 17:07, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thảo luận Từ điển Anh - Việt:Trang đầu(Chuyển tất cả nội dung khỏi trang)
  • 17:06, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Apotosis(danh từ)
  • 17:06, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Apotosis
  • 16:52, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Unmachined(Redirecting to Machine)
  • 11:34, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thời sự
  • 11:33, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thời sự
  • 11:28, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thời sự
  • 11:28, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thời sự
  • 02:58, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) n Decide(đã hủy sửa đổi của 203.190.175.28, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 02:50, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Get(G?n d?n gi? an r?i)
  • 02:42, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Meet(Gặp nhau, nối nhau, tiếp vào nhau, gắn vào nhau)
  • 02:35, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Ad(Redirecting to Advertisement)
  • 02:14, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Tear(giọt)
  • 02:06, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Damaged
  • 08:19, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Annual general meeting(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thi...)
  • 11:55, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) About(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:29, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Assumption(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:28, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Diagram(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:27, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Constitution(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:26, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Constitutional(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:24, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Abnormal(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:20, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Temperature((thông tục) sốt (nhiệt độ cơ thể trên mức bình (thường)))
  • 11:20, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Temperature(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:19, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Normal(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:17, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Philosophy(Triết học Mác-Lênin)
  • 11:16, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Philosophy(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:15, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Natural(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:13, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Life(Danh từ, số nhiều .lives)
  • 11:12, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Life(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:11, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fear(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:10, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fears(Redirecting to Fear) (mới nhất)
  • 11:02, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bars(Redirecting to Bar) (mới nhất)
  • 11:01, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bar(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:57, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Benches(Redirecting to Bench) (mới nhất)
  • 10:56, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Benches(Redirecting to Benche)
  • 10:55, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Benches(Redirecting to Benche)
  • 10:55, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bench(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 09:31, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Q(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 07:00, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) IPO(New page: ==Từ điển Chứng khoán== =====IPO : Initial Public Offering===== *Giải nghĩa có nghĩa là phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu. Theo thông lệ t...)
  • 02:31, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Raisin(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 01:47, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Credit(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 15:42, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n All(đã hủy sửa đổi của 58.187.21.217, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 08:50, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Applicant(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:48, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thành viên:Darkprince(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên) (mới nhất)
  • 07:41, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Từ điển Anh - Việt:Chào mừng người mới đến(New page: * Chào mừng bạn đến với BaamBoo-Tra Từ ! * BaamBoo-Tra Từ là từ điển tham chiếu phổ thông trực tuyến được xây dựng với mục tiêu là cổng chia s...)
  • 07:06, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Patent(Patencyn. patentable adj. patently adv. (in sense 1 of adj.). [ME f.OF patent and L patere lie open])
  • 07:02, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Patent(Patencyn. patentable adj. patently adv. (in sense 1 of adj.). [ME f.OF patent and L patere lie open])
  • 07:00, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bartender(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 06:56, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Patent(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 03:15, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Joke(Chuyện đùa; chuyện buồn cười, chuyện lố bịch; trường hợp xảy ra buồn cười)
  • 03:15, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Joke(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 03:14, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Jokes(Redirecting to Joke) (mới nhất)
  • 03:14, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Tell(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 16:59, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) At(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 16:28, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Tag(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 16:25, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Spade(Từ điển Xây dựng)
  • 11:03, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Split(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:03, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Pea(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:02, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Like(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:02, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) So(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:01, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Think(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:01, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Really(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:00, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Of(/* /'''<font color="red">ɔv/ hoặc / əv</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên â)
  • 10:59, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Of(/* /'''<font color="red">ɔv, əv</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của h)
  • 10:58, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Friendship(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:57, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Ship(Tàu, tàu thủy)
  • 10:56, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bad(bad debt)
  • 10:40, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Conscience(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:40, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Call
  • 10:39, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Who(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:38, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Me(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:37, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Business((tục ngữ) lắm sãi không ai đóng cửa chùa)
  • 10:37, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Business(Danh từ)
  • 10:36, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Business(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:36, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Businesses(Redirecting to Business) (mới nhất)
  • 10:35, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Merges(Redirecting to Merge) (mới nhất)
  • 10:34, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Merge(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:34, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Merged(Redirecting to Merge) (mới nhất)
  • 10:33, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Deep(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:32, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Deeps(Redirecting to Deep) (mới nhất)
  • 10:32, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Ocean(Một trong những khu vực chính phân chia khối nước đó)
  • 10:31, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Ocean(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:30, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Floor(Từ điển thông dụng)
  • 10:29, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Floored(Redirecting to Floor)
  • 10:29, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Floor(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:28, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Weeper(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:27, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drain(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:27, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drains(Redirecting to Drain) (mới nhất)
  • 10:25, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Tiles(Redirecting to Tile) (mới nhất)
  • 10:25, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Tile(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:24, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Clay(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:23, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Layer(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:22, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Layers(Redirecting to Layer) (mới nhất)
  • 10:22, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Boundary(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:21, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Boundaries(Redirecting to Boundary) (mới nhất)
  • 10:21, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Extend(Từ điển thông dụng)
  • 10:20, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Extending(Redirecting to Extend) (mới nhất)
  • 10:19, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Extend(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:19, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Extends(Redirecting to Extend) (mới nhất)
  • 10:17, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Được rồi)
  • 10:16, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Aggressor(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:13, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Aggressors(Redirecting to Aggressor) (mới nhất)
  • 10:12, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Aggressors(Redirecting to Agressor)
  • 10:04, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Go(to go back)
  • 09:30, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Go(IDIOMS)
  • 09:28, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Come(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 09:27, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Come(IDIOMS)
  • 09:24, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Put
  • 09:17, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Wind(IDIOMS)
  • 09:15, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Wind(/wind/,/waind/)
  • 09:11, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) In(ngoại động từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ); (tiếng địa phương))
  • 09:10, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) In(IDIOMS)
  • 09:09, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Do
  • 09:01, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fall(IDIOMS)
  • 08:59, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Make(Idioms)
  • 08:58, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Make(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:53, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Head(IDIOMS)
  • 08:52, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Light(IDIOMS)
  • 08:50, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Cut(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:50, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Cut(IDIOMS)
  • 08:48, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Pull(Idioms)
  • 08:48, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Pull(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:47, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hold(IDIOMS)
  • 08:46, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Draw(IDIOMS)
  • 08:33, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(IDIOMS)
  • 08:30, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heart(IDIOMS)
  • 08:28, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Run(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:27, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Run(Idioms)
  • 08:26, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Look(IDIOMS)
  • 08:25, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Square(IDIOMS)
  • 08:24, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Tables(Redirecting to Direct) (mới nhất)
  • 08:24, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Square(Có thứ tự, ngăn nắp, gọn gàng, tinh tươm, xăp đặt đứng đắn)
  • 08:23, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Lay(IDIOMS)
  • 08:22, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drive(IDIOMS)
  • 08:21, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Keep(IDIOMS)
  • 08:20, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work(IDIOMS)
  • 08:20, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:18, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bananas(Redirecting to Banana) (mới nhất)
  • 08:17, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hand(IDIOMS)
  • 08:15, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Set(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:03, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Set(IDIOMS)
  • 03:03, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thành viên:Ngochoang 4189(New page: Hỗ trợ viên của cộng đồng BaamBoo Tra Từ :)) (mới nhất)
  • 03:02, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thành viên:Lunapark(New page: Hỗ trợ viên của cộng đồng BaamBoo Tra Từ :)) (mới nhất)
  • 03:01, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hỗ trợ viên(Danh sách Hỗ trợ viên)
  • 02:58, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Love(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 17:13, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Adopted(Được nhận làm con nuôi)
  • 17:12, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Adopted(Được nhận làm con nuôi)
  • 15:54, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fall(( số nhiều) thác)
  • 15:53, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Boys(Redirecting to Boy) (mới nhất)
  • 12:02, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Falls(Redirecting to Fall) (mới nhất)
  • 15:19, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Outs(Redirecting to Out) (mới nhất)
  • 15:18, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Ins(Redirecting to In)
  • 03:15, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Moon(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 03:12, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Nice(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 03:06, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bamboo
  • 03:02, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Electronic(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 23:55, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thể loại:Từ điển Toán & tin(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên) (mới nhất)
  • 23:54, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heart(One's heart goes out to sb)
  • 23:53, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heart(One's heart bleeds for sb)
  • 23:52, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heart(Danh từ)
  • 23:51, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drive(N?i d?ng t?)
  • 11:36, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Speaks(Redirecting to Speak) (mới nhất)
  • 11:24, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:23, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(as well as)
  • 11:23, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Vậy thì)
  • 11:21, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(pretty well)
  • 11:21, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Từ điển thông dụng)
  • 11:16, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Danh t?)
  • 11:14, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Danh t?)
  • 11:13, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Thán t?)
  • 11:06, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Quái, l? quá (dùng d? di?n d?t s? ng?c nhiên))
  • 11:05, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Tính t? .better; .best)
  • 11:02, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Hình thái từ)
  • 11:00, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(N?i d?ng t?)
  • 11:00, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Phó t? .better; .best)
  • 10:53, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Hình thái từ)
  • 10:52, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(N?i d?ng t?)
  • 10:49, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Hình thái từ)
  • 10:49, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Từ điển thông dụng)
  • 10:48, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Welled(Redirecting to Well) (mới nhất)
  • 10:21, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thành viên:Nguyenthephuc(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên) (mới nhất)
  • 00:32, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thảo luận Thành viên:123.16.81.178(New page: Phần bạn sửa chữ "Pussy" đã có nghĩa "âm hộ" vì vậy mình lấy lại bản cũ cho đầy đủ nghĩa hơn nhé. Cám ơn bạn đã tham gia vào BB Tra Từ) (mới nhất)
  • 00:29, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Pussy(đã hủy sửa đổi của 123.16.81.178, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 09:43, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work(IDIOMS)
  • 09:22, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work
  • 09:17, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Work(đã hủy sửa đổi của Admin, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 09:14, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work(Ngoại động từ)
  • 08:51, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work(Từ điển thông dụng)
  • 13:25, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Rifle(Ngoại động từ)
  • 13:24, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Rifled(Redirecting to Rifle)
  • 10:05, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Flags(Redirecting to Flag)
  • 09:02, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Raining(Redirecting to Rain)
  • 09:02, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Flower(Tinh hoa, tinh tuý)
  • 09:01, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Flower(Tinh hoa, tinh tuý)
  • 09:01, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Flowers(Redirecting to Flower)
  • 09:01, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Flower(Hoa, bông hoa, đoá hoa)
  • 09:00, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Son(Con trai của bố mẹ)
  • 08:59, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Son(Từ điển Oxford)
  • 08:58, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Failure(hỏng hóc)
  • 08:57, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Risks(Redirecting to Risk)
  • 08:57, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Parts(Redirecting to Part)
  • 08:14, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Failure
  • 03:42, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Communication(liên lạc)
  • 02:41, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) 4(Redirecting to Four)
  • 02:41, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) 20(Redirecting to Twenty)
  • 02:40, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) 10(Redirecting to Ten)
  • 16:06, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Things(Redirecting to Thing)
  • 16:06, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hands(Redirecting to Hand)
  • 16:04, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Earned(Redirecting to Earn)
  • 16:03, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damn(Rất; lắm; quá)
  • 16:03, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damn(Chết tiệt; tồi tệ)
  • 16:03, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damn((lời thề) tớ mà biết thì tớ cứ chết)
  • 16:02, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Someone's(Redirecting to Someone)
  • 16:01, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damn
  • 16:01, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damn
  • 16:00, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damn
  • 15:50, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Hopeful(đã hủy sửa đổi của 222.253.63.38, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 15:50, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Critical(đã hủy sửa đổi của 222.253.63.38, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 15:49, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Sex(đã hủy sửa đổi của 222.253.63.38, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 15:48, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Fallacy(đã hủy sửa đổi của 222.253.63.38, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 11:48, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Dumping(Nguồn khác)
  • 11:47, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Dammed(Redirecting to Damn)
  • 11:46, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Dammed(Redirecting to Damm)
  • 11:45, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Published(Redirecting to Publish)
  • 11:45, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Items(Redirecting to Item)
  • 11:44, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Attributes(Redirecting to Attribute)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 500) (Older 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X