• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 08:28, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Run(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:27, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Run(Idioms)
  • 08:26, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Look(IDIOMS)
  • 08:25, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Square(IDIOMS)
  • 08:24, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Tables(Redirecting to Direct) (mới nhất)
  • 08:24, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Square(Có thứ tự, ngăn nắp, gọn gàng, tinh tươm, xăp đặt đứng đắn)
  • 08:23, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Lay(IDIOMS)
  • 08:22, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drive(IDIOMS)
  • 08:21, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Keep(IDIOMS)
  • 08:20, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work(IDIOMS)
  • 08:20, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:18, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bananas(Redirecting to Banana) (mới nhất)
  • 08:17, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hand(IDIOMS)
  • 08:15, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Set(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:03, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Set(IDIOMS)
  • 03:03, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thành viên:Ngochoang 4189(New page: Hỗ trợ viên của cộng đồng BaamBoo Tra Từ :)) (mới nhất)
  • 03:02, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thành viên:Lunapark(New page: Hỗ trợ viên của cộng đồng BaamBoo Tra Từ :)) (mới nhất)
  • 03:01, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hỗ trợ viên(Danh sách Hỗ trợ viên)
  • 02:58, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Love(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 17:13, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Adopted(Được nhận làm con nuôi)
  • 17:12, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Adopted(Được nhận làm con nuôi)
  • 15:54, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fall(( số nhiều) thác)
  • 15:53, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Boys(Redirecting to Boy) (mới nhất)
  • 12:02, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Falls(Redirecting to Fall) (mới nhất)
  • 15:19, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Outs(Redirecting to Out) (mới nhất)
  • 15:18, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Ins(Redirecting to In)
  • 03:15, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Moon(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 03:12, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Nice(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 03:06, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bamboo
  • 03:02, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Electronic(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 23:55, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thể loại:Từ điển Toán & tin(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên) (mới nhất)
  • 23:54, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heart(One's heart goes out to sb)
  • 23:53, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heart(One's heart bleeds for sb)
  • 23:52, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heart(Danh từ)
  • 23:51, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drive(N?i d?ng t?)
  • 11:36, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Speaks(Redirecting to Speak) (mới nhất)
  • 11:24, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:23, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(as well as)
  • 11:23, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Vậy thì)
  • 11:21, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(pretty well)
  • 11:21, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Từ điển thông dụng)
  • 11:16, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Danh t?)
  • 11:14, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Danh t?)
  • 11:13, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Thán t?)
  • 11:06, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Quái, l? quá (dùng d? di?n d?t s? ng?c nhiên))
  • 11:05, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Tính t? .better; .best)
  • 11:02, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Hình thái từ)
  • 11:00, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(N?i d?ng t?)
  • 11:00, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Phó t? .better; .best)
  • 10:53, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Hình thái từ)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X