• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 04:30, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Study(hình thái từ)
  • 04:30, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Study(Từ điển thông dụng)
  • 04:28, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Study(Cố gắng, tìm cách (làm cái gì))
  • 04:28, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Study(Chăm lo, chăm chú)
  • 04:27, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Study(Sự tìm tòi; sự nghiên cứu; sự điều tra về một vấn đề)
  • 04:26, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Learn(Ngoại động từ .learnt)
  • 04:25, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Learn(Ngoại động từ .learnt)
  • 04:24, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Learn(Ngoại động từ .learnt)
  • 04:23, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Learn(Từ điển thông dụng)
  • 04:21, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Learn(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 04:17, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Web(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 04:13, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Web(tấm chắn)
  • 04:12, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Web(tấm chắn)
  • 04:12, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Web((động vật học) mảng bằng những sợi rất mảnh (do nhện hoặc con vật chăng tơ nào khác sản sinh ra))
  • 11:30, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Date(ngày tháng)
  • 11:30, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Date(ngày)
  • 11:29, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Date(Có từ, bắt đầu từ, kể từ)
  • 11:29, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Date((thương nghiệp) kỳ, kỳ hạn)
  • 11:28, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Lay(to lay one's bones)
  • 11:28, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Lay(You'd better lay off cigarettes)
  • 11:27, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Lay(trình bày, đưa ra)
  • 11:27, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Lay(to lay aside one's old habits)
  • 11:27, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Lay(đẻ (chim))
  • 11:26, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Lay(làm xẹp xuống, làm lắng xuống, làm mất, làm hết)
  • 11:25, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hate((thông tục) không muốn, không thích)
  • 11:24, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Late(Muộn, trễ, chậm)
  • 11:23, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hit(Sẵn sàng hành động)
  • 04:41, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Scheme(hệ thống)
  • 04:41, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Scheme(kế hoạch)
  • 04:40, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Scheme(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 04:39, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Schemes(Redirecting to Scheme) (mới nhất)
  • 04:34, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Circuit(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 04:33, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Circuits(Redirecting to Circuit) (mới nhất)
  • 04:32, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Circuits(Redirecting to Circuits)
  • 04:31, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Telephone(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 04:29, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Watch(Nhìn, theo dõi, quan sát, rình)
  • 04:28, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Watch(Nhìn, theo dõi, quan sát, rình)
  • 04:26, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Play(nả (súng...), chiếu (đèn pha...), phun (nước))
  • 04:26, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Play(giỡn, lung linh, lấp lánh, óng ánh, lóng lánh, chập chờn, nhấp nhô)
  • 04:25, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Play(nã vào (súng); phun vào (vòi cứu hoả))
  • 04:25, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Play(nã vào (súng); phun vào (vòi cứu hoả))
  • 04:25, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Play(đóng trong kịch, tuồng...); biểu diễn)
  • 04:24, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Play((thể dục,thể thao) chơi, đánh, đá... (hay, dở...); chơi được (sân, bãi))
  • 04:24, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Play((kỹ thuật) sự chuyển vận, sự vận hành (của một bộ phận máy); sự xoay chuyển; phạm vi xoay chuyển; cách chạy)
  • 04:24, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Play(sự đánh bạc, trò cờ bạc)
  • 04:22, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bee(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 04:20, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bee((động vật học) con ong)
  • 04:20, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heart((đánh bài), ( số nhiều) "cơ" , ( số ít) lá bài "cơ")
  • 04:19, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heart(Người yêu quí, ngườii thân yêu (tiếng xưng hô âu yếm))
  • 04:19, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heart(Giữa, trung tâm)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X