• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 100) (Older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 16:25, ngày 13 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) thongbaocongdong:Cuoc thi Miss Baamboo - Truoc gio G(Bình luận bởi Thuy Anh - qua ArticleComments extension)
  • 09:04, ngày 5 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) thongbaocongdong:Cuoc thi Miss Baamboo Ha Noi 2008(Bình luận bởi Thuy Anh - qua ArticleComments extension)
  • 07:06, ngày 15 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) thongbaocongdong:Tuong thuat tran dau bong thu 2(Bình luận bởi Thuy Anh - qua ArticleComments extension)
  • 06:46, ngày 8 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) thongbaocongdong:Tuong thuat giai dau AiTiAptechs Cup(Bình luận bởi Thuy Anh - qua ArticleComments extension)
  • 08:48, ngày 10 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Hình:Thuy Anh 23.jpg(mới nhất)
  • 03:57, ngày 4 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) thongbaocongdong:Buổi giao lưu với các mem dự thi NTDV miền Bắc(Bình luận bởi Thuy Anh - qua ArticleComments extension) (mới nhất)
  • 22:22, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatipartite(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:22, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatinerved(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:21, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatilobate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:20, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatiform(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:18, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmated(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:16, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-grove(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:14, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-butter(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:10, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palliator(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:05, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Cross-section(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:58, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatisected(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:50, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatisect(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:47, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatifid(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:45, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmated(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ - đóng góp từ Palmated tại CĐ Kinhteđóng góp từ Palmated tại CĐ Kythuat)
  • 08:44, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-sugar(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:44, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-oil(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:44, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-house(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:44, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-greasing(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:43, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-grease(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:42, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-cat(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:36, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palestrian(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:48, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallial(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:32, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:27, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallet-bet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:19, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallbearer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:09, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallah(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:05, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palladious(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:01, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palladic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:36, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palla(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:26, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pall-mall(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:23, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palinesthesia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:18, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palimony(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:33, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paleophytology(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:32, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paleontologist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:31, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paleolithic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:29, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paleomagnetism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:48, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palimbacchius(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:47, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paliform(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:37, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palindrome(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:40, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palification(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:05, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palette-knife(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:48, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palestrical(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:19, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Farm-tractor(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ - đóng góp từ Farm-tractor tại CĐ Kinhteđóng góp từ Farm-tractor tại CĐ Kythuat)
  • 04:12, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Farallon(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:20, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Farm-bailiff(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:19, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Farandola(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:38, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fabric(vải thành phẩm)
  • 02:23, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Erection(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:11, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Backfilling(/'''<font color="red">Phiên 'b&#230;kfil&#951;</font>'''/)
  • 10:11, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Backfilling(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:07, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Minimum(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:51, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cacuminal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:45, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Caboodle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:44, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cabochon(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:36, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) War-plane(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:33, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cachexy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:32, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cachalot(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:28, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) War-time(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:27, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) War-song(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:15, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daintily(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:15, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacchus(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:36, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daimyo(đóng góp từ Daimyo tại CĐ Kinhteđóng góp từ Daimyo tại CĐ Kythuat)
  • 19:35, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daimyo(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:08, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dailydozen(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:06, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dahlia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:04, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacchant(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:58, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dagger(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:57, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacchae(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:55, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baccarat(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:54, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacca(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:54, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daffy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:53, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacalao(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:52, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baby-snatcher(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:50, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dady-long-legs(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:50, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baby-jumper(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:49, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dactylus(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:49, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baby-farm(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:48, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Valvulitis(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:46, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obsequies(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:46, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obsecration(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:45, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscurely(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:43, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconometer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:41, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscurantism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:40, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconologist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:39, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscenity(/'''<font color="red">ən'siniti</font>'''/)
  • 14:36, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscene(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:36, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconolatry(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:35, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obpyramidal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:30, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Narcomaniac(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:16, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daguerreotype(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:15, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacchanalian(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:12, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daggle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:11, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacchanalia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:09, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacchanal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:08, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baccate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 100) (Older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X