• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 20) (Older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 14:26, ngày 17 tháng 10 năm 2009 (sử) (khác) Concept(Sua tu)
  • 16:31, ngày 17 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) Disinfect(Thêm phiên âm) (mới nhất)
  • 14:05, ngày 11 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) n Latch(sửa phiên âm) (mới nhất)
  • 16:22, ngày 10 tháng 3 năm 2009 (sử) (khác) End-up(thêm phiên âm)
  • 16:59, ngày 25 tháng 2 năm 2009 (sử) (khác) Bow-tie(thêm phiên âm)
  • 17:58, ngày 24 tháng 2 năm 2009 (sử) (khác) Heart-break(thêm phiên âm)
  • 08:56, ngày 16 tháng 2 năm 2009 (sử) (khác) Goodie(thêm phiên âm)
  • 09:23, ngày 13 tháng 2 năm 2009 (sử) (khác) Hid(thêm phiên âm)
  • 05:51, ngày 30 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Homy(thêm phiên âm)
  • 14:54, ngày 14 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) In light of(sửa nghĩa của từ)
  • 14:51, ngày 14 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) In light of(sửa nghĩa của từ)
  • 20:20, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Top(/* /'''<font color="red">tɔp</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help)
  • 06:51, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Top(/'''<font color="red">tɔp</font>'''/)
  • 06:50, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tops(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:57, ngày 17 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Heal(/* /'''<font color="purple">hi:l</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /h)
  • 18:08, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lousy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:07, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Louse(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:06, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lour(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:06, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lout(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:05, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Louvre(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 20) (Older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X