• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 20) (Older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 21:06, ngày 19 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Interlude(bổ sung) (mới nhất)
  • 14:09, ngày 19 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Call(bổ sung) (mới nhất)
  • 07:01, ngày 8 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Pool(^^) (mới nhất)
  • 07:00, ngày 8 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Pool(chuyển nghĩa)
  • 06:58, ngày 8 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Pool(thêm)
  • 06:57, ngày 8 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Pool(toán, tin học làm gì có nghĩa này ^^ số tiền đặt cọc thuộc bên Kinh tế chớ)
  • 09:07, ngày 5 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Post-paid(sửa đổi format)
  • 08:56, ngày 5 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Post-paid(lập lại nghĩa)
  • 08:48, ngày 22 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Iou(thêm phiên âm)
  • 15:31, ngày 18 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Ghost(bổ sung nghĩa)
  • 18:26, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Luce
  • 13:14, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Rice(Cây lúa)
  • 13:12, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Rice(Cây lúa)
  • 13:11, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Rice(Cây lúa)
  • 18:53, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Cohabitation
  • 18:36, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Cohabitation
  • 18:35, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Cohabitation
  • 18:34, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Give(Coi nhu, cho là, cho rằng)
  • 18:32, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Give(Coi nhu, cho là, cho r?ng)
  • 18:32, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Give(Đề mục)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 20) (Older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X