• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 250) (Older 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 16:25, ngày 13 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) thongbaocongdong:Cuoc thi Miss Baamboo - Truoc gio G(Bình luận bởi Thuy Anh - qua ArticleComments extension)
  • 09:04, ngày 5 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) thongbaocongdong:Cuoc thi Miss Baamboo Ha Noi 2008(Bình luận bởi Thuy Anh - qua ArticleComments extension)
  • 07:06, ngày 15 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) thongbaocongdong:Tuong thuat tran dau bong thu 2(Bình luận bởi Thuy Anh - qua ArticleComments extension)
  • 06:46, ngày 8 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) thongbaocongdong:Tuong thuat giai dau AiTiAptechs Cup(Bình luận bởi Thuy Anh - qua ArticleComments extension)
  • 08:48, ngày 10 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Hình:Thuy Anh 23.jpg(mới nhất)
  • 03:57, ngày 4 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) thongbaocongdong:Buổi giao lưu với các mem dự thi NTDV miền Bắc(Bình luận bởi Thuy Anh - qua ArticleComments extension) (mới nhất)
  • 22:22, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatipartite(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:22, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatinerved(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:21, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatilobate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:20, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatiform(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:18, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmated(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:16, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-grove(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:14, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-butter(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:10, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palliator(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:05, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Cross-section(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:58, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatisected(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:50, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatisect(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:47, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatifid(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:45, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmated(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ - đóng góp từ Palmated tại CĐ Kinhteđóng góp từ Palmated tại CĐ Kythuat)
  • 08:44, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-sugar(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:44, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-oil(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:44, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-house(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:44, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-greasing(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:43, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-grease(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:42, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-cat(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:36, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palestrian(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:48, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallial(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:32, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:27, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallet-bet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:19, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallbearer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:09, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallah(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:05, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palladious(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:01, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palladic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:36, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palla(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:26, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pall-mall(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:23, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palinesthesia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:18, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palimony(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:33, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paleophytology(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:32, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paleontologist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:31, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paleolithic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:29, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paleomagnetism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:48, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palimbacchius(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:47, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paliform(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:37, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palindrome(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:40, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palification(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:05, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palette-knife(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:48, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palestrical(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:19, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Farm-tractor(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ - đóng góp từ Farm-tractor tại CĐ Kinhteđóng góp từ Farm-tractor tại CĐ Kythuat)
  • 04:12, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Farallon(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:20, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Farm-bailiff(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:19, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Farandola(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:38, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fabric(vải thành phẩm)
  • 02:23, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Erection(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:11, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Backfilling(/'''<font color="red">Phiên 'b&#230;kfil&#951;</font>'''/)
  • 10:11, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Backfilling(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:07, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Minimum(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:51, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cacuminal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:45, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Caboodle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:44, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cabochon(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:36, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) War-plane(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:33, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cachexy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:32, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cachalot(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:28, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) War-time(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:27, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) War-song(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:15, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daintily(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:15, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacchus(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:36, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daimyo(đóng góp từ Daimyo tại CĐ Kinhteđóng góp từ Daimyo tại CĐ Kythuat)
  • 19:35, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daimyo(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:08, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dailydozen(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:06, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dahlia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:04, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacchant(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:58, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dagger(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:57, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacchae(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:55, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baccarat(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:54, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacca(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:54, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daffy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:53, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacalao(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:52, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baby-snatcher(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:50, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dady-long-legs(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:50, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baby-jumper(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:49, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dactylus(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:49, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baby-farm(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:48, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Valvulitis(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:46, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obsequies(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:46, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obsecration(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:45, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscurely(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:43, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconometer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:41, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscurantism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:40, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconologist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:39, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscenity(/'''<font color="red">ən'siniti</font>'''/)
  • 14:36, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscene(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:36, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconolatry(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:35, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obpyramidal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:30, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Narcomaniac(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:16, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daguerreotype(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:15, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacchanalian(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:12, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daggle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:11, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacchanalia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:09, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacchanal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:08, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baccate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:07, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daftness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:04, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daffodil(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:03, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daedalian(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:02, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baby-minder(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:59, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fairing(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:58, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Macule(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:58, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obsequial(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:57, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscurity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:54, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscurantist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:53, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconomachy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:53, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscurantic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:52, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconology(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:52, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscurant(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:49, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconological(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:49, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscenely(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:47, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obpyriform(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:46, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obovoid(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:45, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconolater(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:43, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Nargil(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ - đóng góp từ Nargil tại CĐ Kinhteđóng góp từ Nargil tại CĐ Kythuat)
  • 21:18, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Maculate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:31, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Faience(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:25, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Backtrack(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:55, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dactyliography(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:50, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dactylic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:29, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dacoity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:06, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) T-wrench(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:00, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baboonery(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:42, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Babassu(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:15, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baasskap(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:09, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baalism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:08, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) D-ration(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:03, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baa-lamb(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:03, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) D-day(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:01, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) B-picture(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:59, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lacquer-drawn(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:58, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Naevus(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:54, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Back-geared(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:35, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ult.(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:34, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ulnae(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:32, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ulcerously(/'''<font color="red">'ʌlsərəsli</font>'''/)
  • 10:27, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ulama(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:24, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ukulele(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:18, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Uk(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:17, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Uigur(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:15, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Uh-huh(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:07, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Uglifier(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:01, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Uglification(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:53, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Accompany(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:32, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Vacuometer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:24, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Macrocrystalline(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:22, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Galactosaemia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:42, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baboonish(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:20, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Babittry(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:59, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Saddleback(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:53, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baby-faced(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:27, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dactylogram(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:22, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) B-road(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:55, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ulsterman(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:54, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ulna(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:49, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ulcerated(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:38, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ukrainian(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:38, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ukase(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:36, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Uhlan(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:19, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ugli(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:17, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ugh(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:11, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Uefa(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:56, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Haemosiderin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:04, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Back-action(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:45, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quadrel(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:42, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Back-lobe(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:36, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Udomograph(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:29, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Vagueness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:53, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Karat(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:51, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Wall-hanger(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:32, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Icing-up(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:19, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Nail-extractor(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:07, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Saccharide(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:59, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lacelike(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:04, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Jangler(/'''<font color="red">'d&#658;&#230;&#951;gls'd&#658;&#230;&#601;</font>'''/)
  • 16:03, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Jangler(/'''<font color="red">'d&#658;&#230;&#951;gls&#601</font>'''/)
  • 16:02, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Jangler(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:46, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Jan(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:32, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Jammable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:29, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Jam-packed(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:27, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Japer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:25, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Jagless(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:24, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Zip(đóng góp từ Zip tại CĐ Kinhte)
  • 14:24, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Zip(đóng góp từ Zip tại CĐ Kinhte)
  • 14:23, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Zip(/* /'''<font color="red">zɪp</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help)
  • 14:18, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Jagger(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:53, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Yeses(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:43, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Yellow-bellied(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:41, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) A-ok(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:31, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Yellow-bird(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:29, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Yellowback(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:19, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Year-book(/'''<font color="red">ji&#601;:</font>'''/)
  • 13:18, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Year-book(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:16, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Xx(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:13, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Object-action(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:11, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Karyokinesis(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:10, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Padder(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:55, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Packager(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:32, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Packable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:02, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Packability(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:06, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pacifistic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:05, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pacifist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:05, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paddlefish(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:04, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pacifism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:03, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pacificist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:02, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pacifier(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:02, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tachometry(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:01, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pacificatory(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:33, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Zincograph(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:53, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Udometry(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:21, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Nail-puller(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:19, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gad(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:18, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) TNT
  • 03:16, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) TNT
  • 03:16, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) TNT
  • 03:15, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) TNT(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:14, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Machinability(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:13, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Nail(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:12, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Vaccination(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:11, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Vacillate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:09, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Saccate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:51, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Machicolation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:28, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Naivety(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:18, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Intaglio(/'''<font color="red">in`tegliou</font>'''/)
  • 22:16, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Zein(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:42, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oarium(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:40, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Cab(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:39, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tabetic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:37, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Labionasal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:37, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gainer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:36, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gainable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:35, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gaily(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:35, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gaiety(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:34, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gahnite(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:34, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gaggle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:33, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gagger(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:32, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gaga(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:31, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gager(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:29, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gag-man(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:52, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gaffsman(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:50, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gaffle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:49, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gaeltacht(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:48, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gaelic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:48, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gael(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:46, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gadzooks(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:46, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gadwall(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 250) (Older 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X