• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 500) (Older 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 17:58, ngày 16 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Relatively(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:39, ngày 15 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Suspiciously(thêm phiên âm)
  • 13:36, ngày 13 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Expanding(/'''<font color="red">[iks'pændiŋ]</font>'''/)
  • 13:36, ngày 13 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Expanding(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:24, ngày 6 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Apparent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:22, ngày 6 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Apparently(/'''<font color="red">[&#601;'p&#230;r&#601;ntli]</font>'''/)
  • 10:22, ngày 6 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Apparently(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:29, ngày 6 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Significantly(/'''<font color="red">sig'nifikənt</font>'''/)
  • 05:06, ngày 6 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Sentiment(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:58, ngày 6 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Although(/'''<font color="red">[ɔ:l'ðou]</font>'''/)
  • 03:57, ngày 6 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Considerately(/'''<font color="red">[kən'sidəritli]</font>'''/)
  • 03:57, ngày 6 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Considerately(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:53, ngày 6 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Although(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:16, ngày 5 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Significantly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:07, ngày 5 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Politician([,p˜li'ti‘n])
  • 14:02, ngày 5 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Urbanisation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:59, ngày 5 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Matrimony(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:53, ngày 5 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Precede(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:39, ngày 5 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Design(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:34, ngày 5 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Religiously(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 500) (Older 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X