• Hiển thị 1-9 của 9 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 4833 ngày
  avatar

  The same with u, I can talk

  Đã gửi cách đây 4833 ngày
  avatar

  U r so goood at both E

  Đã gửi cách đây 4844 ngày
  avatar

  To hom nay dc nghi ma. Cuoi tuan di lam lam gi cho tie^`n de` che^'t nguo`i do' hihi.

  Đã gửi cách đây 4844 ngày
  avatar

  tui ra doc ra chu kanji ma`,hihi nen moi doan la ten ban do.di lam som ghe hi`

  Đã gửi cách đây 4844 ngày
  avatar

  To nghich ngom ti thoi. do la chu Hu`ng ay ma :d:d. Ten cua to. Chuc ngay moi vui ve

  Đã gửi cách đây 4844 ngày
  avatar

  hihi, sorry ngen, tui ko bit cai chu no bi bien dang nhu zay.chuc ngay moi zui ze ngen.

  Đã gửi cách đây 4845 ngày
  avatar

  avatar dung la ten cua to, nhung ban viet tie^'ng vie^.t co' da^'u kho doc la'm. to' dich ma~i mo*'i dc do'

  Đã gửi cách đây 4845 ngày
  avatar

  cái avata la` tên của abơ`cơ` thì fải??

  Đã gửi cách đây 4845 ngày
  avatar

  9 to be your friend:)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X