• Hiển thị 1-1 của 1 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 3541 ngày
  avatar

  Tình trạng khó khăn về tài chính (financial distress) được định nghĩa là tình trạng khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh toán hoặc không có khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn như tiền gốc và lãi vay ngân hàng, tiền hàng cho nhà cung cấp, tiền lương cho công nhân...

  Khó khăn về tài chính là chuyện không ai muốn, thế nhưng khi trở thành một người có lợi ích liên quan, chúng ta phải tìm cách xử lý nó theo cách tốt nhất có thể. Người có lợi ích liên quan ở đây có thể chính là các cổ đông, đội ngũ quản lý của các công ty, các ngân hàng, hoặc đơn giản là những người lao động trong các doanh nghiệp không có khả năng trả lương trong một thời gian dài. Chúng ta hãy thử tìm một số giải pháp cho vấn đề này từ góc độ doanh nghiệp (cổ đông và đội ngũ quản lý).

  Trường hợp xấu nhất doanh nghiệp bị tòa tuyên bố phá sản, các cổ đông sẽ là người sau cùng nhận được những gì còn sót lại sau khi thanh toán cho tòa án (án phí), người lao động, các chủ nợ... Trong hầu hết các trường hợp, phần còn sót lại chỉ bằng không vì số lượng nợ thường lớn hơn giá trị thu được từ việc thanh lý tài sản công ty.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X