• Hiển thị 1-2 của 2 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 4032 ngày
  avatar

  Ngôn Ngữ và Thuật Ngữ Chuyên Cầu Đường http://tinyurl.com/4cc3sod (BWV1004) Đấu Thầu: http://www.scribd.com/doc/15927530/Tu-Ngu-Dau-Thau (VickyBui) Bad Words in English: http://tinyurl.com/3qlzyba

  Language Resources (Rất Hữu Dụng) http://tinyurl.com/l2a8w2 (Princeton Wordnet) Bàn luận chuyên sâu, tiếng Anh: http://english.stackexchange.com http://tinyurl.com/3sry2 Strunk and White, Elements of Style http://owl.english.purdue.edu Purdue Writing Lab [Sửa]Listening Practice http://pri.org Public Radio International http://npr.org National Public Radio [Sửa]Kiến Thức Chuyên Nghàn (Kinh Tế, Kinh Doanh, Vật Lý, Tin Học) http://ocw.mit.edu Online Courseware từ Đại Học nổi tiếng thế giới MIT

  Đã gửi cách đây 4032 ngày
  avatar

  Ngôn Ngữ và Thuật Ngữ Chuyên Cầu Đường http://tinyurl.com/4cc3sod (BWV1004) Đấu Thầu: http://www.scribd.com/doc/15927530/Tu-Ngu-Dau-Thau (VickyBui) Bad Words in English: http://tinyurl.com/3qlzyba

  [Sửa]Language Resources (Rất Hữu Dụng) http://tinyurl.com/l2a8w2 (Princeton Wordnet) Bàn luận chuyên sâu, tiếng Anh: http://english.stackexchange.com http://tinyurl.com/3sry2 Strunk

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X