• Hiển thị 1-4 của 4 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 4128 ngày
  avatar

  alexhung! have you got yahoo id?

  Đã gửi cách đây 4129 ngày
  avatar

  so u speak Vietnamese as a mother tougue?

  Đã gửi cách đây 4129 ngày
  avatar

  Ya, I'm Chinese. but It's hard to confess that I can't use Chinese as my mother language.

  Đã gửi cách đây 4129 ngày
  avatar

  r u chinese?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X