• Hiển thị 1-2 của 2 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 4267 ngày
  avatar

  Gridy Center is a liaison among various departments such as departments of customer support, marketing, development strategy, planning. Through the center, functional departments can have access to information about/on customers as well as their demands/requirements

  Đã gửi cách đây 4324 ngày
  avatar

  Mèo dễ thương muốn hỏi gì nào? :)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X