• Hiển thị 1-1 của 1 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn tới các thành viên khác.
  Đã gửi cách đây 3716 ngày
  avatar

  Bạn nên nêu lý do vì sao bỏ việc đang làm mà chọn việc này, đừng nói là vì tiền lương nhiều hơn, có thể nói là. I would like to continue my education in HCMC but I am working in Long An, it would be easier for me to take courses at night time if I live and work in HCMC…. I would like to apply for the position you advertised on …. I graduated from…….(tên trường bạn thì bạn tự chịu trách nhiệm nhé) in 2006, I have been working (không viết tắt khi xin việc) in a manufacturing company for 5 years and I have a great experience working in a purchasing position since August 2011 as clearly stated in my attached CV. I look forward to an opportunity to present my qualification in an interview. I am currently working, so please give me couple days before an interview. As an enthusiamand hard working person, I believe that I can meet the requirement of the position. I hope to hear from you soon and have a chance to work with your company for a long time.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X