• Hiển thị 1-25 của 158 tin nhắn. Mạch tin nhắn

  Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn tới các thành viên khác.
  Đã gửi cách đây 4094 ngày
  avatar

  okie, vậy thì lờ...dờ tham ăn vậy hehehe

  Đã gửi cách đây 4094 ngày
  avatar

  vậy la sẽ gọi nhà ngươi là 'đờ hay ăn' đc hem? o_O

  Đã gửi cách đây 4367 ngày
  avatar

  Anh yêu ^ ^

  Đã gửi cách đây 4370 ngày
  avatar

  cả nam nữa bạn nhé bạn quan tâm thì gửi CV cho mình hiện là sinh viên cũng chấp nhận

  Đã gửi cách đây 4374 ngày
  avatar

  ồ ồ ..ở đây ló ko thèm nhận trái tim bạn zai ợ ..hố hố >:D< ..Yêu nhể :D:D

  Đã gửi cách đây 4374 ngày
  avatar

  <3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3...>:D< >:D< >:D<

  Đã gửi cách đây 4375 ngày
  avatar

  ố ồ ô ...Đây có phải là bf của mềnh hem nhể :P..há há ..Anh An hâm hâm ^ ^

  Đã gửi cách đây 4695 ngày
  avatar

  Thoai! Hum nèo trời quang mây tanh, ta sẽ gặp mặt thân mật!

  Đã gửi cách đây 4695 ngày
  avatar

  giúp e tán gái đi :D :P

  Đã gửi cách đây 4695 ngày
  avatar

  Thía anh Dê bẩu lói thìa lào cho phải lẽ?

  Đã gửi cách đây 4695 ngày
  avatar

  Hà Lội zờ cóa Hà lội 1, Hà lội 2...đợi khi nèo Hà lội lại về Hà Nội thì về....

  Đã gửi cách đây 4698 ngày
  avatar

  Thân thì có thể zưng mật thì chưa xài chưa bít!

  Đã gửi cách đây 4698 ngày
  avatar

  ố ồ, con gì cũng là con của ba mẹ cả!

  Đã gửi cách đây 4715 ngày
  avatar

  xạo qué :))

  Đã gửi cách đây 4716 ngày
  avatar

  keke, thì tu trên núi ấy chứ hú hí ở mô, tại busy quá hem vô chơi thoai mà ^^, oài sao mà quen, lâu lắm roài cũng ko nhớ ngày trước mình làm nó thế nào :D

  Đã gửi cách đây 4716 ngày
  avatar

  hí hí, lâu nay tu ở trển, mới xuống núi :))

  Đã gửi cách đây 4787 ngày
  avatar

  Cám ơn em. Bây giờ thì ss đã nắm rõ hơn. :X

  Đã gửi cách đây 4787 ngày
  avatar

  I hate to get all geeky here but...no I don't. I love to get geeky.

  A "given" is an element of an algebraic equation, a value that is given so that one may figure out the value of another variable.

  For example: Given x=3-4y, find y: 2y 3x = 4 2y 3(3-4y) = 4 2y 9 - 12y = 4 9 - 10y = 4 5 = 10y y = 1/2 Now solve for x: Given y = 1/2, find x: x = 3 - 4y x = 3 - 4(1/2) x = 3 - 2 x = 1


  A "given" is also an element of a logical argument, in that it is a supposition that is accepted as true for the sake of an argument.

  Obviously in common conversation it means roughly the same thing: If we assume that it is a good idea to save for retirement, then we call that a given without really questioning it too deeply.

  Comments Add a comment...

   Like Report No comments. Post one | Permalink 
  

  by Nathan on October 8th, 2008

  we say 'thats a giben' in Scotland, dont really know why, but its a very common word here.

  Comments Add a comment...

   Like Report No comments. Post one | Permalink 
  

  by Eagger on October 2nd, 2007

  can it sometimes also mean "needless to say"?

  Comments Add a comment...

   Like Report No comments. Post one | Permalink 
  

  by Alatea on January 4th, 2006

  In addition to Jodie44�s response it can also mean that after the "given" there can still be debate. For example one could say that they wish to debate religion and if loving God is a "given" they can proceed to examine doctrine. One could argue some point with a spouse or family member because it's a "given" that this family has love. When love is the "given" then the gift of it is crucial to what takes place in any situation including conflicts and war. In this case if love isn't the "given" nothing is resolved. World conflict is proof of that now. Even peace has become another kind of war where love is not the �given�.

  Comments hmmm. Okay. So you tackled the meaning of "that's a given" in a very unique way, now then, what is the meaning of "incoherent response?"

  Report by TheicidalManiac on November 8th, 2008 Add a comment...

  Đã gửi cách đây 4787 ngày
  avatar

  When something is characterized by "that's a given" or "it's a given" you'll know that whatever the something is, it's so obvious that no one really needs to point it out. It's already accepted as fact:

  "Paying all my bills used up most of my paycheck" "Why are you surprised? That's a given at my house."

  Take along an extra raincoat - that's a given if you want to stay dry in Seattle.

  I'm surprised more people didn't show up for the party. Usually when word gets around that there's free food, it's a given that the place will be packed.

  "Shultz must ask abt 150 creative and original questions every week"! "Yea, the creative part - that's a given. You really think 150? In just a week? Are you sure?" "Just look below. He says so himself - 20 a day, and more on good days. Hey, who's the bimbo who misspelled his name? Was that you? How could you be so careless?" "Oh please! You know I can't spell my way out of a paper sack. It's a given - I'm gonna get won one or too wirds rong evry thyme, but that's awl. Isle trie hardur."

  Hope this helps!

  Comments good explanation!

  Report by Alatea on January 4th, 2006 That remark about me made me laugh. I ask upwards of about 20 per day. More on a good day. Btw, "Shultz- S-H-U-L-T-Z. Shultz"

  Report by Please let us suggest categories again on January 4th, 2006 Add a comment...

  Đã gửi cách đây 4788 ngày
  avatar

  hứ, thì lâu lâu lộn ng thôi ^^, sao mà quên được, a dê tốt với e thế mà ^^

  Đã gửi cách đây 4789 ngày
  avatar

  hic, chạy te te, dắt giò lên cổ mà chạy, mới làm 2 tuần mà e thấy job này gồm nhìu mảng mà fai cover,chả bít nữa, sẽ cố gắng thêm nữa, còn a ? học hành ra sao oy`?

  Đã gửi cách đây 4796 ngày
  avatar

  D 2an vào forum lấy link download nhé: http://tratu.vn/forum/index.php?topic=776.msg7178;topicseen#msg7178

  Đã gửi cách đây 4808 ngày
  avatar

  Anh dê!

  Đã gửi cách đây 4808 ngày
  avatar

  tại link dài quá đó bác, bác search gg với từ khóa aston english idom nó sẽ ra ngay dòng đầu tiên/ có 5 part tất cả thì phải

  Đã gửi cách đây 4814 ngày
  avatar

  À quên,22t,mạng Mộc,cầm tinh con Rồng.Sở thích: ăn và ngủ.Sở trường: ăn khỏe ngủ nhiều,8 ko biên giới.Nickname khác: Heo mọi XDDD

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X