• Hiển thị 1-25 của 25 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn tới các thành viên khác.
  Đã gửi cách đây 3816 ngày
  avatar

  A smirk is an “uneven, often crooked smile that is insolent, self-satisfied or scornful.

  Đã gửi cách đây 3816 ngày
  avatar

  Luminary: a continuing source of inspiration.

  Đã gửi cách đây 4274 ngày
  avatar

  R ơi lại bay phương mô k thấy bén mảng qua R quá zị hihi :X

  Đã gửi cách đây 4345 ngày
  avatar

  hí, vâng ạ, vui quá nên mí thế :*:*:*:*::*:*:*:*:*:*:X:X::X:X::X:X:X::X mà Rồng ở chô~ mô ạ?

  Đã gửi cách đây 4346 ngày
  avatar

  hehe, em cũng ở đấy ạ >"<.

  Đã gửi cách đây 4346 ngày
  avatar

  oa oa oa which place do u mean? hjhj i don't know that city. sz 4 my late reply, i am not always in BB as be4 :(.

  Đã gửi cách đây 4348 ngày
  avatar

  hj, em cũng vẫn khoẻ ah`? mẹ em vừa gọi xuống ăn cơm? R còn đó hok"? mà R ở mô zị ạ?

  Đã gửi cách đây 4464 ngày
  avatar

  ủa :-ss lại bị mất ùi :( rồng ơi rồng àh ;;)

  Đã gửi cách đây 4495 ngày
  avatar

  Ngộ Nhận Cơ Bản

  Rừng bây giờ quy củ hơn, nề nếp hơn, đã trở thành một trang web học tập trực tuyến theo đúng nghĩa đen của nó rồi. Sigh :(  Thực Tế:

  Đây là không gian chung với một mục đích chung đặt ra trong tôn chỉ, thì mặc định là sẽ có sự cân nhắc cần thiết (balancing act) giữa các quyền lợi chung và mong muốn riêng, mà đôi khi là đối chọi nhau.


  Spam có thể là "vui" và "duyên" cho cá nhân bạn, nhưng đi đôi với nó là một số thực tế không phù hợp cho quyền lợi và ý thức chung (1) lấy mất chỗ đăng, (2) đẩy câu người khác khỏi trang(3) làm khó cho người vào sau và duyệt trang (4) đòi hỏi người khác phục vụ bạn khi xóa đi qua tự quản nhằm bảo vệ ích lợi chung của người học và mục tiêu học tập của cộng đồng. Không đơn giản và rõ ràng như bạn nghĩ

  Spam thì cần có "ngại", vì khi bạn ngang nhiên ảnh hưởng đến quyền lợi người khác, không ngó trước ngó sau, xem đó là quyền lợi của bạn, hoặc đòi hỏi người khác "dọn" cho bạn và không góp tay vào dọn thì đó là áp đặt riêng của bạn lên không gian chung. Spam nên được hiểu không là một quyền lợi (rights) mà là đặc quyền giới hạn (limited privilege). Nếu có nhu cầu spam, bạn cần ý tứ và tự kiểm soát, cân nhắc. Spam "vô tư", "vô nghĩa", và "ngang nhiên", dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi và thời gian người khác ! dọn cho bạn, thì sẽ bị kỷ luật.

  Ngoài đời, bạn không tham gia giao thông mà bất hợp tác với luật giao thông, bạn không thể thích lái sao lái mà không bị tuýt còi hay không chịu trách nhiệm, thì ở không gian chung này bạn cũng cần hiểu thế.

  Nếu ngoài đời, bạn không thích những hành động thiếu ý thức ảnh hưởng đến quyền lợi bạn và quyền lợi chung (nói chuyện trong rạp chiếu phim khi phim đang chiếu, không tự bỏ rác vào thùng) thì tại đây, bạn nên hành xử với ý tứ nhằm bảo vệ quyền lợi chung cũng như nghĩa vụ của mình trong góp phần tự quản (tự !) không gian chung của bạn và mọi người  Có hai yếu tố tại sao ở người nước ngoài được cho là ý thức "cao" Ngoài (1) ý thức hành động mình ảnh hưởng đến người khác và qua nhận thức đó tự giảm thiểu hoặc không làm, (2) họ biết rằng sẽ phải chịu phạt (nặng) nếu vi phạm.

  Ý thức không đơn thuần là "không ảnh hưởng đến tôi, tôi không quan tâm" mà là bảo vệ quyền lợi người khácích lợi chung qua nhận thức vai trò và ảnh huởng của hành động mình, và tự kiểm soátgóp phần quản lý và xây dựng môi trường sinh hoạt của mình.

  Câu Hỏi cho Mọi Người Chúng Ta

  Không lẽ người Việt mình không thể ý thức như người nước ngoài? Câu trả lời là chúng ta không khác họ.


  Ngược lại, nếu là thế, thì chúng ta cần hành xử như thế nào? Câu trả lời này không đơn giản, không trắng, không đen, bao gồm nhiều cân nhắc, nhưng dù gì cũng sẽ giúp chúng ta có định hướng chung, đoàn kết, và hợp lý hơn.

  Tóm Lại

  Hỏi Đáp là môi trường sinh hoạt của bạn, vì bạn, và do bạn. Khi bạn hành xử đúng mức, khái niệm đó sẽ rõ ràng hơn rất nhiều.

  Quan trọng hơn nữa là nó không phức tạp:


  - Tiếng Việt có dấu, tôn trọng người đọc và tiếng Việt
  - Không đăng lặp, tiết kiệm quan tâm đến tài nguyên chung
  - Không lạm dụng in đậm, in hoa làm rối mắt người khác
  - Không khích bác, soi mói, đả kích cá nhân
  - Không ngang nhiên spam như quyền mà nhận thức nó có ảnh hưởng tiêu cực
  - Khi spam, đối xử nó như một đặc quyền giới hạn và tự [!] để giúp nhau tự quản
  - Tôn trọng cơ chế nhắc nhở và tự quản của cộng đồng qua cảnh báo
  - Bị cảnh báo hoặc nhắc nhở qua cảnh báo, thì xem lại và điều chỉnh, khônglàm tiếp
  Một trong các BBS

  Đã gửi cách đây 4495 ngày
  avatar

  Ngộ Nhận Cơ Bản

  Rừng bây giờ quy củ hơn, nề nếp hơn, đã trở thành một trang web học tập trực tuyến theo đúng nghĩa đen của nó rồi. Sigh :(  Thực Tế:

  Đây là không gian chung với một mục đích chung đặt ra trong tôn chỉ, thì mặc định là sẽ có sự cân nhắc cần thiết (balancing act) giữa các quyền lợi chung và mong muốn riêng, mà đôi khi là đối chọi nhau.


  Spam có thể là "vui" và "duyên" cho cá nhân bạn, nhưng đi đôi với nó là một số thực tế không phù hợp cho quyền lợi và ý thức chung (1) lấy mất chỗ đăng, (2) đẩy câu người khác khỏi trang(3) làm khó cho người vào sau và duyệt trang (4) đòi hỏi người khác phục vụ bạn khi xóa đi qua tự quản nhằm bảo vệ ích lợi chung của người học và mục tiêu học tập của cộng đồng. Không đơn giản và rõ ràng

  Spam thì cần có "ngại", vì khi bạn ngang nhiên ảnh hưởng đến quyền lợi người khác, không ngó trước ngó sau, xem đó là quyền lợi của bạn, hoặc đòi hỏi người khác "dọn" cho bạn và không góp tay vào dọn thì đó là áp đặt riêng của bạn lên không gian chung. Spam nên được hiểu không là một quyền lợi (rights) mà là đặc quyền giới hạn (limited privilege). Nếu có nhu cầu spam, bạn cần ý tứ và tự kiểm soát, cân nhắc. Spam "vô tư", "vô nghĩa", và "ngang nhiên", dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi và thời gian người khác ! dọn cho bạn, thì sẽ bị kỷ luật.

  Ngoài đời, bạn không tham gia giao thông mà bất hợp tác với luật giao thông, bạn không thể thích lái sao lái mà không bị tuýt còi hay không chịu trách nhiệm, thì ở không gian chung này bạn cũng cần hiểu thế.

  Nếu ngoài đời, bạn không thích những hành động thiếu ý thức ảnh hưởng đến quyền lợi bạn và quyền lợi chung (nói chuyện trong rạp chiếu phim khi phim đang chiếu, không tự bỏ rác vào thùng) thì tại đây, bạn nên hành xử với ý tứ nhằm bảo vệ quyền lợi chung cũng như nghĩa vụ của mình trong góp phần tự quản (tự !) không gian chung của bạn và mọi người  Có hai yếu tố tại sao ở người nước ngoài được cho là ý thức "cao" Ngoài (1) ý thức hành động mình ảnh hưởng đến người khác và qua nhận thức đó tự giảm thiểu hoặc không làm, (2) họ biết rằng sẽ phải chịu phạt (nặng) nếu vi phạm.

  Ý thức không đơn thuần là "không ảnh hưởng đến tôi, tôi không quan tâm" mà là bảo vệ quyền lợi người khácích lợi chung qua nhận thức vai trò và ảnh huởng của hành động mình, và tự kiểm soátgóp phần quản lý và xây dựng môi trường sinh hoạt của mình.

  Câu Hỏi cho Mọi Người Chúng Ta

  Không lẽ người Việt mình không thể ý thức như người nước ngoài? Câu trả lời là chúng ta không khác họ.


  Ngược lại, nếu là thế, thì chúng ta cần hành xử như thế nào? Câu trả lời này không đơn giản, không trắng, không đen, bao gồm nhiều cân nhắc, nhưng dù gì cũng sẽ giúp chúng ta có định hướng chung, đoàn kết, và hợp lý hơn.

  Tóm Lại

  Hỏi Đáp là môi trường sinh hoạt của bạn, vì bạn, và do bạn. Khi bạn hành xử đúng mức, khái niệm đó sẽ rõ ràng hơn rất nhiều.

  Quan trọng hơn nữa là nó không phức tạp:


  - Tiếng Việt có dấu, tôn trọng người đọc và tiếng Việt
  - Không đăng lặp, tiết kiệm quan tâm đến tài nguyên chung
  - Không lạm dụng in đậm, in hoa làm rối mắt người khác
  - Không khích bác, soi mói, đả kích cá nhân
  - Không ngang nhiên spam như quyền mà nhận thức nó có ảnh hưởng tiêu cực
  - Khi spam, đối xử nó như một đặc quyền giới hạn và tự [!] để giúp nhau tự quản
  - Tôn trọng cơ chế nhắc nhở và tự quản của cộng đồng qua cảnh báo

  Một trong các BBS

  Đã gửi cách đây 4539 ngày
  avatar

  quái sao dạo này hok thấy rồng vào rừng ý ạ:((.

  Đã gửi cách đây 5030 ngày
  avatar

  thanks eragon nhiều

  Đã gửi cách đây 5049 ngày
  avatar

  hì,uh,cảm ơn em :X

  Đã gửi cách đây 5050 ngày
  avatar

  ma sao ko down dc nhi.doi hom nao chi nghi tet len , nho em sau vay

  Đã gửi cách đây 5050 ngày
  avatar

  thanks em nhieu.

  Đã gửi cách đây 5051 ngày
  avatar

  ^^ thax kưng :X

  Đã gửi cách đây 5059 ngày
  avatar
  ) uhm thanks Rồng đã thông báo nhá ^^ mọi người đi chơi vui nhá ^^ cf ở trong SG, hem fai ở HN ^^, nhưng muh Rồng đi cho cf gửi lời chào đến các mem ngoài ấy na!!! Đặc biệt là Chip iu of cf áh :X:X:X
  Đã gửi cách đây 5059 ngày
  avatar

  Bảo Lâm quán, 647 Kim Mã, 18h30, thứ 7 ngày 30/1 nhé Era. Nhớ đến đó! :-bd

  Đã gửi cách đây 5060 ngày
  avatar

  Có bạn ạ, thread đó sẽ bị xóa, nhưng thành viên post thread đó thì không bị sao (tất nhiên là trước khi BQT ra tay) Các bạn giúp đỡ BQT nhé :)

  Đã gửi cách đây 5064 ngày
  avatar

  hahaha... ok, just kidding :)

  Đã gửi cách đây 5065 ngày
  avatar

  àh cứ thắc mắc ^^ Eragon26761 ---> Eragon was born on 26/07/1961 ??? :-ss thế thì mềnh mới fai là ng kêu ấy = bác =]]

  Đã gửi cách đây 5065 ngày
  avatar

  ^^ làm j có!!! đi fa' hoại thui, bị bác haihung nhắc gùi đấy :p

  Đã gửi cách đây 5065 ngày
  avatar

  hi Rồng ^^

  Đã gửi cách đây 5078 ngày
  avatar

  cám bạn nhé, Eragon^^

  Đã gửi cách đây 5105 ngày
  avatar

  làm bạn vs bác rồng nghe :X:D

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X