• Hiển thị 1-2 của 2 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 5159 ngày
  avatar

  Semipermeable boundaries. Nghĩ từ Semipermeable là filtering selectively

  Đã gửi cách đây 5165 ngày
  avatar

  Idiom Definitions for 'Moral fibre'


  Moral fibre is the inner strength to do what you believe to be right in difficult situations Example: He lacked the moral fibre to be leader (In American English the correct spelling is 'fiber'.)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X