• Hiển thị 1-2 của 2 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 4732 ngày
  avatar

  theo đó thì gel strength liên quan tới sức kháng cắt của dung dịch bùn khoan (bentonite). Đúng ra gel strength dịch là độ bền keo nhưng theo TCVN quy định đó là lực cắt tĩnh thì phải dịch y như vậy.

  Đã gửi cách đây 4732 ngày
  avatar

  Gel strength: a measure of the electrical attraction forces in a gel. Gel strength is the minimum shearing stress that will permanently defrom a gel such as drilling mud. Gel strength is usually reported in lb/100 sq ft. Common gel strength measurements are initial (after setting for 10 minutes). Gel strength defines the ability of the drilling mud to hold solids in suspension an gives an indication of the thixotropic properties of the muh. Gel strenth is measured on a viscometer of gelometer. Nguồn: http://tinyurl.com/272rnz5

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X