• Hiển thị 1-15 của 15 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 3206 ngày
  avatar

  chê iu :X

  Đã gửi cách đây 3218 ngày
  avatar

  bác ngày cá vui vẻ, khỏe mạnh ạ :)

  Đã gửi cách đây 3219 ngày
  avatar

  củm ơn Kai ụ đã dọa được mấy con chuột to sụ chạy mất dép! Đỡ tốn công mua bả chuột...

  Đã gửi cách đây 3219 ngày
  avatar
  (( hic.. o`a o`a...
  Đã gửi cách đây 3289 ngày
  avatar

  hị hị. bác mua choa em thiết bị địn vị GPS đê ;;)

  Đã gửi cách đây 3289 ngày
  avatar

  sao bác ko addd nick em :< ko nc mí em :((

  Đã gửi cách đây 3593 ngày
  avatar

  bác giuýp em nữa nhá ^^ nịnh bợ..nịnh bợ ^^

  Đã gửi cách đây 3593 ngày
  avatar

  The next step in the development towards 4G is the separation between uplink and downlink technologies for the transmission path. The modulation technique that holds the most potential for 4G applications is wideband OFDM. Its potential bandwidth is estimated to be as high as 100 Mbps for the capacity of one cell. Wideband OFDM is chosen as a single carrier solution due to the lower complexity of equalisers for high delay spread channels or high data rates.

  Đã gửi cách đây 3593 ngày
  avatar

  Vùng dịch vụ thứ bậc: Mặc dù tất cả các đối tượng sẽ được nối vào một mạng lưới thông qua các liên kết không dây nhưng có thể vẫn còn khó khăn đối với các thiết bị nhỏ phải nối trực tiếp tới hệ thống 4G do sự tiêu thụ điện năng và kích cỡ của anten. Các thiết bị tinh gọn sẽ có thể truy cập các h/thống 4G thông qua một căn cứ nhỏ sẽ đóng vai trò làm trạn đầu cuối di động (MT) cho hệ thống 4G. Việc sử dụng cấu hình như vậy tạo ra kết cục là các vùng dịch vụ bao gồm các tế bào (cell) chồng lấn đa bội.

  Đã gửi cách đây 3593 ngày
  avatar

  bác giúp em ná :X

  Đã gửi cách đây 3593 ngày
  avatar

  Hierarchical Service Area Although all objects will be connected to a network through wireless links, it may be difficult for small devices to be directly connected to 4G systems due to power consumption and antenna size. Compact devices will be able to access the 4G systems through a miniature base that will act as a mobile terminal (MT) for 4G systems. Employing such a configuration results in service areas consisting of multiple overlapping cells.

  Đã gửi cách đây 3606 ngày
  avatar

  Kần rì thì tọng vào: gee.chee@ymail.com

  Đã gửi cách đây 3606 ngày
  avatar

  Bác choa em cái nít đc hem :X

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X