• Hiển thị 1-3 của 3 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 4807 ngày
  avatar

  Oh, I forgot.My name's Kinny!It's ok to call me Kin or Kinny!^^

  Đã gửi cách đây 4807 ngày
  avatar

  Okie,nice to meet u!I'm living 'n working in Ho Chi Minh city.

  Đã gửi cách đây 4809 ngày
  avatar

  Hello. My name is Lam, I am learning in Taiwan. Nice to make friend with you.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X