• Hiển thị 1-2 của 2 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 4572 ngày
  avatar

  Ý TV là như vầy: Giải trình về việc vật tư không đúng quy cách được nhập và lắp đặt trong công trường Nguyên nhân: - Sai sót trong khâu giao hàng của nhà cung cấp - Sái sót trong việc kiểm tra vật tư của PCCC 2-9 Biện pháp sữa chữa đã thực hiện: - Thay thế tất cả các vật tư không đúng quy cách bằng vật tư đúng quy cách - Xuất tất cả vật tư không đúng quy cách ra khỏi công trường - Thông báo sai phạm cho nhà cung cấp và yêu cầu biện pháp giải quyết. Biện pháp phòng tránh (để đảm bảo trường hợp tương tự không xảy ra): - PCCC 2-9 sẽ thắt chặt công tác kiểm tra vật tư - PCCC 2-9 sẽ phối hợp hiệu quả hơn với CSCEC để kiểm soát chất lượng vật tư - Yêu cầu nhà cung cấp tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư, hoặc đổi nhà cung cấp nếu cần thiết.

  Đã gửi cách đây 4572 ngày
  avatar

  Agree, bạn send qua đi.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X