• Hiển thị 1-25 của 25 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 4982 ngày
  avatar

  5.3.1 Lập hồ sơ và cập nhật kinh nghiệm làm việc. Mỗi nhân viên sẽ có một hồ sơ về kinh nghiệm làm việc như đã chỉ ra trong attachment 3, nó sẽ được cập nhật ít nhất là 1 lần trong năm. 5.3.2 Việc phân nhóm khẳ năng khác nhau được thực hiện theo tính chất và chức năng của công việc tại phòng kỹ thuật (engineering); những khả năng này sẽ được ghi chú với các cột GUIDE CODE/SUBGUIDE/COST CODE trong bảng đã nêu trong attachment 5 MP-18 5.3.3 Các tiêu chuẩn chứng nhận/xác nhận bằng cấp để đánh giá việc đáp ứng các khả năng sẽ được quy định rõ theo phòng kỹ thuật trong bảng ở attachment 4. 5.3.4 Việc lập hồ sơ và làm mới dữ liệu theo PQS-301-C dành cho cá bản lưu chứng nhận bằng cấp và các khóa đào tạo; hồ sơ về các dữ liệu này sẽ được chỉnh sửa mỗi năm một lần.

  Đã gửi cách đây 4982 ngày
  avatar

  4.4 Kỹ sư trưởng 4.4.1 Lên kế hoạch nhân lực yêu cầu theo từng dự án 4.4.2 Giao nhiệm vụ, quản lý nhân lực dự án, kiểm soát lịch và tiến trình làm việc 4.4.3 Chỉ định việc thẩm tra và kiểm tra lại 5.0 Nội dung công việc: 5.1 Lên kế hoạch nguồn nhân lực và chỉ định nhân sự cần thiết để thực hiện công việc tại phòng nhân sự bao gồm nhân lực cho dự án, chi phí nhân công, quản lý thực hiện, đào tạo, dịch vụ oursourcing và nhân công dự kiến trong lương lai; biểu trình kế hoạch và sắp xếp nhân lực được thể hiện trong phần đính kèm 1. 5.2 Thiết lập dữ liệu nhân sự, các dữ liệu cơ bản như: tuổi, thâm niên, học vấn, bằng cấp, khả năng, chi phí... sẽ được cập nhật như trong bảng MP-12 5.3 Kinh nghiệm làm việc của nhân viên và những khả năng, kinh nghiệm làm việc như cơ sở để tham khảo trong việc điều phối nhân sự. Do đó nó phải được cập nhật thường xuyên để chỉ ra tình trạng/trạng thái gần nhất, các bước thực hiện việc cập nhật được thể hiện trong attachment 2.

  Đã gửi cách đây 4982 ngày
  avatar

  4.0 Trách nhiệm 4.1 Phòng giám đốc 4.1.1 Chỉ định nhân viên trong phòng nhân sự chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho nguồng nhân lực và sắp xếp nhân sự. 4.1.2. Chịu trách nhiệm với các hoạt động về nhân sự của phòng, bao gồm điều phối nhân sự và các nguồn lực quan trọng, tuyển người, giao nhiệm vụ, đề bạt, thuyên chuyển, chỉ định, thải hồi, đánh giá hoạt động ... 4.1.3 Thiết lập các tiêu chuẩn chuyên môn/bằng cấp và xác nhận những chuyên môn/bằng cấp ấy. 4.2 Phòng nhân sự 4.2.1 Hỗ trợ phòng giám đốc trong việc chỉ định nhân sự và trong việc quản lý. A. Dự tính nhu cầu/yêu cầu nguồn nhân lực B. lên kế hoạch tổ chức nhân sự

  C. Thiết lập các cấp/ban và các tiêu chuẩn
  

  D. Định rõ/Xác định và điều chỉnh nhân sự đặc biệt E. Bảo quản hồ sơ kinh nghiệm làm việc của nhân viên và các hồ sơ đặc biệt 4.2.2 Giám sát tiến trình dự án, điều hành nhân lực 4.3 Phó kỹ sư trưởng phụ trách hoạt động nhóm: 4.3.1 Chỉ định kỹ sư cấp dưới/thứ cấp và đánh giá hoạt động của họ 4.3.2 Giám sát quá trình thực hiện và nguồn nhân lực cho dự án 4.3.3 Chứng nhận khả năng/phẩm chât của các kỹ sư cấp dưới/thứ cấp.

  Đã gửi cách đây 4982 ngày
  avatar

  5.0 Contents of work 5.1 Manpower planning and personnel appointment Manpower required for execution of work at a department includes project manpower, price quotation manpower, , executive management, training, outsourcing and anticipated manpower required in the future; flowchart of manpower planning and personnel appointment shown in Attachment 1. 5.2 Establishment of personnel datafiles Basic personnel data, such as age, seniority, academic background, qualification, capabilities, cost center, etc. shall be updated whenever necessary in the format shown in Attachment 5 MP-12. 5.3 Employees’ working experiences and specialties Employees’ working experiences and specialties are the basis of reference in time of manpower deployment. Thereore, they must be updated on a regular basis to show their latest status; workflow for updating operation is shown in Attachment 2. 5.3.1 Filing and updating of working experiences Each employee shall have his or her file of work experience as shown in Attachment 3, which shall be updated at least once every year. 5.3.2 Categorization of specialties Different specialties are categorized according to the nature and function of work at engineering departments; the specialties shall be marked with corresponding GUIDE CODE/SUBGUIDE CODE/COST CODE in a format shown in Attachment 5 MP-18. 5.3.3 Certification of qualifications Standards for certification of qualification of respective specialties shall be specified by respective engineering departments in the format shown in Attachment 4. 5.3.4 Specialty filing and data renewal Refer to PQS-301-C for records of certifiation of specialty qualification and specialty training; the file of specialty records shall be amended once every year.


  Đã gửi cách đây 4982 ngày
  avatar

  5.0 Contents of work

  5.1 Manpower planning and personnel appointment

  Manpower required for execution of work at a department includes project manpower, price quotation manpower, R

  Đã gửi cách đây 4982 ngày
  avatar

  Ơ, sao ko post dc nữa nhỉ?

  Đã gửi cách đây 4982 ngày
  avatar

  5.1 Manpower planning and personnel appointment

  Manpower required for execution of work at a department includes project manpower, price quotation manpower, R

  Đã gửi cách đây 4982 ngày
  avatar

  5.0 Contents of work

  5.1 Manpower planning and personnel appointment

  Manpower required for execution of work at a department includes project manpower, price quotation manpower, R

  Đã gửi cách đây 4982 ngày
  avatar

  4.0 Responsibilits Trách nhiệm

  4.1 Department managers

  4.1.1 Appoint of personnel executive in the department to be in charge of manpower planning and personnel appointment.

  4.1.2 In charge of personnel executive operation of the department, including deployment of manpower and material resources, recruiting and employment of personnel, delegation of tasks, promotion, transfer, appointment, discharge, performance evaluation and promotion, etc.

  4.1.3 Establishment of specialty qualification standards and confirmation of qualification of personnel specialties.

  4.2 Personnel Executive of Department

  4.2.1 Provide assistance to the department manager in execution of personnel appointment and specialty management

  A. Estimation of manpower requirement

  B. Manpower application planning and despatch

  C. Establishment of specialty categories and standards

  D. Definition and adjustment of personnel specialty

  E. Maintenance of department personnel working experiences and specialty files

  4.2.2 Examination of project progress, manpower control

  4.3 Operation group deputy (associate) chief engineer

  4.3.1 Appointment of subordinative engineer and evaluation of their performance

  4.3.2 Supervision of project engineering manpower and progress

  4.3.3 Certification of surbordinative engineer specialties

  4.4 Lead Engineer

  4.4.1 Planning of required manpower according to project requirements

  4.4.2 Delegation of tasks, management project manpower, control working schedule and progress

  4.4.3 Design review and/or design verifiation

  5.0 Contents of work

  5.1 Manpower planning and personnel appointment

  Manpower required for execution of work at a department includes project manpower, price quotation manpower, R

  Đã gửi cách đây 5227 ngày
  avatar

  Hjhj. Vào hùa xíu thôi, Trêu mọi người í mà. Nếu có thì sẽ kéo tt cùng đi :) Tt hâm :D

  Đã gửi cách đây 5233 ngày
  avatar

  Sammy hâm ơi! Dạo này sao rồi?

  Đã gửi cách đây 5242 ngày
  avatar

  Sam dạo này stress j ghê thế? Đầu tuần vui vẻ nhé!

  Đã gửi cách đây 5248 ngày
  avatar

  Tt hâm hâm ! Chán đời quá ! Đi đâu, làm gì bây h?

  Đã gửi cách đây 5253 ngày
  avatar

  Sáng nay tớ đã được thưởng thức món bánh Pía. Ngon phết nhỉ? hì hì. Cám ơn bạn Sam ngố nhé!

  Đã gửi cách đây 5254 ngày
  avatar

  Nhận được Bánh chưa? đói quá trời, bùn ghê...

  Đã gửi cách đây 5254 ngày
  avatar

  Sam hâm, điên, dở hơi... ~_^

  Đã gửi cách đây 5255 ngày
  avatar

  Hâm hâm hâm, hâm hâm hâm :)) =))

  Đã gửi cách đây 5261 ngày
  avatar

  Sammy hâm lắm! Hâm k thể tả được! hừm hừm

  Đã gửi cách đây 5261 ngày
  avatar

  Thay thế là thế nào? Vớ vẩn! Mọi sự thay thế đều là khập khiễng,, hiểu ko? Cố mà sống cho tốt vào, sau này già, nhìn lại những điều đã qua để ko ân hận ;)

  Đã gửi cách đây 5261 ngày
  avatar

  Nhớ đến 1 người nào đấy trong hoàn cảnh đấy là có vấn đề đó nha! Cẩn thận trước khi quá muộn! hí hí

  Đã gửi cách đây 5262 ngày
  avatar

  Ủa Sammy làm sao thế? Giờ tớ mới đọc thấy tin nhắn trong pro5! hihi. Còn sống ko?

  Đã gửi cách đây 5266 ngày
  avatar

  Tê tê hâm ! Điên quá trời, đau đầu quá trời, die another day ! :) chắc ngày mai quá . Huhu

  Đã gửi cách đây 5275 ngày
  avatar

  Sammy hâm :-P

  Đã gửi cách đây 5331 ngày
  avatar

  Uh, đúng vậy, Hùng làm em của tớ :P

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X