• Hiển thị 1-2 của 2 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 5119 ngày
  avatar

  Sorry, “...đảo ngược tình trạng tăng trưởng THU NHẬP âm trên đầu người...”

  Đã gửi cách đây 5119 ngày
  avatar

  Halving income poverty by 2015 requires a dramatic turnaround in the economies of sub-Saharan Africa, reversing the negative per capita income growth rates of -1.2 per cent in the 1980s and -0.4 per cent in the 1990s. A: Việc cắt giảm một nửa tình trạng nghèo thu nhập vào năm 2015 đòi hỏi một bước chuyển biến mạnh mẽ trong các nền kinh tế của vùng Hạ-Sahara của châu Phi, đảo ngược tình trạng tăng trưởng âm trên đầu người ở mức -1,2% trong thập niên 1980 và -0,4% trong thập niên 1990.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X