• Hiển thị 1-2 của 2 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn tới các thành viên khác.
  Đã gửi cách đây 3012 ngày
  avatar

  ◦11:45, ngày 19 tháng 8 năm 2011 BBSupporter (Thảo luận | đóng góp) đã cấm "Nôbita (Thảo luận | đóng góp)", thời hạn 3 ngày ‎ (Lạm dụng in đậm, chuyên cả đoạn, dù đã khuyến cáo, vẫn chọn xem thường, không quan tâm đến ảnh hưởng người khác và không gian chung)

  Đã gửi cách đây 3107 ngày
  avatar

  @Phonghidro: Nghiên cứu thị trường đc chia thành 2 dạng bảng câu hỏi(questionnaire) và phỏng vấn(interview). Bảng câu hỏi đc hoàn thành bởi người trả lời theo kiểu giấy bút. Trong questionnaire thì có Group, Mail, Drop-off. Drop-off là việc cầm bản questionnaire đến chỗ khách hàng để xin phỏng vấn, người ta trả lời và bạn ghi thông tin vào bảng câu hỏi. Group thì tổ chức phỏng vấn tại một địa điểm, bạn tìm người và mời người ta đến đấy để mừ pv, mail thì chắc khỏi cần giải thích nhỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X