• Hiển thị 1-4 của 4 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn tới các thành viên khác.
  Đã gửi cách đây 4428 ngày
  avatar

  working capital là vốn lưu động, còn mobilized capital: vốn huy động, khác nhau hoàn toàn cô ạ

  Đã gửi cách đây 4428 ngày
  avatar

  coan ở xì gòn cô ơi, hic. Coan thít eng kem lém lựng)) Hem bít từ nèo, cô cứ post vao pro5 choa coan, coan bít, coan nói tất

  Đã gửi cách đây 4428 ngày
  avatar

  lend directly to the economy, short term loan outstanding, syndicated loan outstanding

  Đã gửi cách đây 4429 ngày
  avatar

  rút tiền hàng loạt: bank run, người gửi tiền: depositor, vốn huy động: mobilized capital, dư nợ choa vay ngành: loan outstanding by sectors, nợ không cóa tài sản đảm bảo: uncollateralized debt, dự phòng trích lập rủi ro tín dụng: reserve for credit risk, theo quyết định số: following decision No 493, ngân hàng đứng trước tình trạng phá sản do mất khả năng thanh toán: the banks are bankrupt due to insolvency

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X